Sentrumsdød kan faktisk vedtas.

Det er en skummel utvikling vi ser i Halden nå, uten at det nødvendigvis er intensjonen direkte blir den reelle effekten av forslagene som nå legges fram en ny sentrumsplan der de store tjenestene flyttes ut av sentrum og ut i periferien.

Det motsatte av sentrumsutvikling og fortetting.

Jeg vil påstå at det mest skadelige for gågata i Halden ikke var etableringen av kjøpesentrene i byen, men flyttingen av Høgskolen til Remmen.

Med et pennestrøk ble et massivt kundegrunnlag for handelen flyttet ut av sentrum.

Vi er nå i ferd med gjenta og forsterke disse feilene ved å busse elevene på vår eneste sentrumsskole ut av sentrum på ubestemt tid.

I tillegg snakkes det nå om å prioritere utvidelse av hallen på Tistedal for å bøte på de manglende prosessene med flerbrukshall i sentrum.

Stans av Os prosjektet blir i praksis å stanse sentrumsutvikling. I hvor mange år skal vi egentlig sette utvikling av byen vår på vent? 4 år? 8 år?

Lærere og rektor ved Os skole er enstemmige i at det er uaktuelt å flytte tilbake til Os skole i den tilstand skolen er i nå.

Ja, så forferdelige er forholdene på skolen for ansatte og elever, selv om den er fin å se på fra utsiden, så jobber faktisk folk der og elever skal bruke lange dager på å lære.

Et levende sentrum er viktig for at en by skal oppfattes som attraktiv.

I små og mellomstore byer er det viktig å styre ønsket utvikling og lokalisering av handel og service, nye boliger og arbeidsplasser i og ved sentrum, samt samle kulturaktiviteter og andreaktiviteter der.

Slik kan flest mulig mennesker bruke sentrum.

Jeg håper våre folkevalgte forstår hva sentrumsutvikling betyr og lytter til kompetente råd i årene som kommer.

Halden har bommet grovt på dette tidligere med plassering av både Høgskole og kunnskapspark ute i periferien.

Nå må vi tenke fremover og nytt!