At Sverre Stang påstår at Halden Venstre er klønete og svake fordi han ikke fikk (med dobbel hatt som leder av fortidsminneforeningen) oss med på å bevare Os skole, faller på sin egen urimelighet. Kommunestyregruppa til Halden Venstre gikk inn for det beste konseptet, med rivning av skolen, for barna og for utvikling av nordsiden.

Venstre har ikke skiftet kurs når det kommer til bevaring av Haldens kulturminner. Dette er en svært viktig oppgave og må bygge på faglige vurdering av verneverdi – nasjonalt, regionalt og lokalt.

I programmet for 2019-2023, som nylig ble vedtatt, har vi følgende punkt: «At arbeidet med å utvikle Halden videre, med kvalitet, med vern av kulturminner og for vekst og utvikling ivaretas av en byarkitekt.»

 

Det var dette punktet i programbehandlingen på årsmøtet herr Stang «gikk på» når han skjønte at Halden Venstre vil balansere kulturminnevern og byutvikling. Han ønsker ikke en slik balanse, men vil ha vern av alle gamle bygninger i Halden som prinsipp. Jeg synes ikke det er klønete og svakt å være uenig med herr Stang i dette, tvert i mot.