I dag er det 45 solcelleanlegg i Halden som er så store at de har leveringsavtale med nettleverandøren. Det kunne Magnus Aune Johnsen fortelle på et møte arrangert av Senterpartiet tirsdag kveld. Johnsen er nettplanlegger for Elvia, som siden årsskiftet navnet på det fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

De som har så stort solcelleanlegg at de kan levere overskuddsstrøm til nettet, kalles plusskunder. Halden var tidlig ute, for allerede i 2013 fikk den første strømkunden i Halden en pluss-avtale.

Antall solcelleanlegg øker raskt, og anleggene blir stadig større. For et par år siden leverte et vanlig privatanlegg gjerne 3 kW på solskinnsdager, mens de nå gir 7–8 kW. På store låvetak kan effekten være enda større – opp til 100 kW kan leveres i en plussavtale.

Ole André Myhrvold sitter for Senterpartiet i Stortingets energi- og miljøkomité, og han kunne fortelle at en enstemmig stortingskomité samme dag hadde avlagt innstilling om solkraft. Signalene er at Norge skal satse på solenergi i årene som kommer. Norge trenger mer ren energi, og solenergi er en del av denne løsningen. Tilskuddsordningene må også tilpasses borettslag og sameier, og norsk solcelleindustri må stimuleres.