Gå til sidens hovedinnhold

- Stå sammen,  så klarer vi dette!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Oppfordringen kom fra kommuneoverlege Kjersti Gjøsund, og var overskriften i HA den 4. februar! I dag er det over to uker siden vi måtte stenge ned byen og kommunen vår. Ikke siden mars for ett år siden har vi hatt så strenge smitteverntiltak. Årsaken kjenner alle, det store smitteutbruddet av mutert koronavirus i Ishallen, som slo ut i full blomst helgen for vel fjorten dager siden.

Det har vært pålagt hjemmekontor og vi har måttet holde oss hjemme. Kjøpesenteret og spisesteder har vært stengt. Mange har mistet omsetning og inntekt. Skoleelever og studenter har vært henvist til henholdsvis rødt og gult nivå med hjemmeundervisning og Teams!

Over 170 er blitt smittet i perioden etter utbruddet i Ishallen. Over 2 300 har vært i karantene. Haldenserne har forholdt seg lojalt til retningslinjene, testet seg for smitte, gått i karantene og testet seg på nytt for friskmelding! Den såkalte TISK strategien (Testing, isolering, smittesporing og karantene) er blitt fulgt opp i alle ledd. Og strategien har fungert. Nå vel 14 dager etter utbruddet, ser vi at utbruddet er under kontroll. Noe ny smitte kommer fortsatt, men i hovedsak fra andre kilder enn fra Ishallen, og i et tempo som gjør at det er håndterbart for smittesporerne!

- Stå sammen, så klarer vi å stoppe dette! oppfordret kommuneoverlegen. Ja, det er nettopp det vi har gjort her i Halden! Vi har stått sammen! I tillegg har vi hatt drivende dyktige smittesporere (mange tidligere pensjonister i kommunen)! Og belønningen er åpenbar! Formannskapet har nå vedtatt nye forskrifter. Vi kan åpne kjøpesenteret, treningssenteret og bingo’n igjen!

Mange har opplevd strenge restriksjoner i løpet av pandemien. Halden kommune har gode erfaringer med å benytte målrettede og strenge tiltak ved behov. Men da er det samtidig viktig å gi lettelser så fort dette er smittevernfaglig forsvarlig.

I går kom det også melding på radioen om at vaksineringen har begynt å virke! Beboerne på sykehjemmene er ferdig vaksinert. Også aldersgruppen over 80 år har fått sin første vaksine og nå står aldersgruppen 80 – 75 år for tur. Og vi ser vi resultater! Antallet smittede eldre avtar i raskt tempo!

Vi har hatt mange møter i kriseledelsen siden slutten av januar. Morgen og kveld, hverdag som helg! Kommuneoverlegen og smittesporerne har stått på døgnet rundt! Det samme har helsepersonellet med testing av befolkningen. Men de siste dagene opplever vi igjen å ha fått oversikt og kontroll! Pandemien skal ikke lenger legge fullt så stort beslag på vår frihet. Formannskapets enstemmige vedtak gir nytt håp!

Vi gleder oss til igjen å kunne åpne kjøpesenteret, gå på treningssenter, ta et glass vin på en av Haldens mange hyggelige restauranter og gi barn og unge litt større frihet! Samtidig må vi huske på at vi fortsatt må være forsiktige! Holde reglene som vi etter hvert kjenner så godt alle sammen. Så skal det nok gå bra også fremover!


Kommentarer til denne saken