– Vi er bekymret for framdriften rundt bygging av ny idrettshall, og vi ønsker å informere de ulike klubbene i byen om ståa. Tidligere har det vært stor enighet om at vi trenger en ny hall, sier leder i Halden Idrettsråd, Per Nordlie.

Ikke noe førersete

Sammen med Jens Lindstrøm og Jan Wiig har han jobbet med idrettshallen. Et arbeid som har pågått en lang stund, uten at det har kommet konkrete vedtak.

– Den politiske posisjonen har sagt at idretten må sitte i førersetet i arbeidet, men akkurat nå har vi ikke noe førersete å sitte i. Det er masse i denne saken som vi ikke rår over, og som politikerne må bestemme først, sier Lindstrøm og nevner tomtesituasjon og finansieringsmodell som to eksempler.

– Vi står i stampe. Når det gjelder Remmen, skal det settes ned et politisk utvalg som skal se på mulighetene. Samtidig er det interesser som ønsker å se på sentrumsalternativet. Vi må vite om det er konkret framdrift i Remmen-alternativet. Ellers må vi jobbe med andre alternativer, sier Nordlie.

10.000 stemmer

I rådmannens økonomiplan de neste fire årene som skal opp til politisk behandling de neste ukene, står det at en ny idrettshall bør sees på i sammenheng med en ny sentrumsskole.

Men det står også at man bør avvente hva som skjer med Remmen.

– Det er flere alternativer på bordet. Vi følte arbeidet gikk framover helt til de siste møtene. Nå er vi på mange måter på stedet hvil. Idretten har 10.000 medlemmer, og vi trenger alle disse bak oss. Det er en stor gruppe, sier Nordlie og Lindstrøm.

Ikke alles ønsker

Tidligere har det vært stor grad av enighet blant klubbene at Halden trenger en ny hall.

Nordlie håper idretten kan stå samlet og vise politikerne at det må skje noe.

– Ikke alle klubbene har de samme interessene, sånn er det bare. Men samtidig vil dette gi positive ringvirkninger for de alle fleste. Og det dreier seg først og fremst om vilkårene for barne- og ungdomsidretten, sier Per Nordlie.