Både Solberg Sætre og Fagereng ble valgt på generalforsamlingen som ble holdt på mandag.
Sigmund Vister (leder), Solveig Sikkeland (nestleder), Marianne Riddervold Kahrs og Erik Unaas (styremedlemmer) ble gjenvalgt i styret.

Ingrid Solberg Sætre (48) leder selskapet «Drivkraften».

Hun har kjernekompetanse blant annet på reisemålsutvikling, markedsføring av Norge som reisemål og tematurisme, grønt reiseliv og aktivitetsferier. Hun har også arrangørkompetanse - inkludert ledelse av frivillige.

Thor Fagereng er 64 år og har utviklet Grenserittet fra 1997.

Han har kompetanse blant annet innen
salg og dialog med sponsorer - og har lang erfaring med pleiing og utvikling av grunneierkontakter.
Han har vært dagllig leder gjennom 17 år med personal- og økonomiansvar.

I denne sammenheng er det trolig heller ingen ulempe at Thor Fagereng har vært o-løper i Halden Skiklubb.