Trolig meniskskade på Karlsen-Wessel

- Jeg frykter at vi ikke ser Patrick Karlsen-Wessel på isen på denne siden av jul.