Dette vekker reaksjoner: – Må en annen løsning til

Tilskuerendringen har skapt debatt på Facebook.