Anleggsgeneral Sande: - Jeg er ikke mot Os, men det finnes bedre alternativer for en idrettshall

Ragnar Sande, tidligere leder i Idrettsrådet, føler seg ikke illojal overfor idretten når han mener at byens nye idrettsarena bør ligge ved Saugbrugs - ikke på Os.