Tallene som gir HTH grunn til å stille spørsmål

HTH har fått ni straffekast etter jul, mens motstanderne har fått 33. Det er en av statistikkene som gjør at HTH har reagert på noe skjev dømming denne sesongen.