– Det har vært for mye fokus på behovet til byens eliteklubber. Ja, vi ønsker oss hall for å møte elitekravene, men det dette først og fremst handler om er framtida til barna våre...

At de ordene kom fra Arild Andersen i eliteklubben HK Halden, utløste spontan applaus fra de andre klubbene.

«Idretten står samlet»

HA hadde mandag ettermiddag invitert samtlige av byens idrettsledere til debatt om hallproblematikken. 25 klubber kom, og ga et klart signal til politikerne om at Halden-idretten står samlet.

– Vi har ikke noe stort behov for hall, men gir selvsagt vår støtte til arbeidet for å få bygget en allbrukshall og svømmehall. Mest av alt på grunn av barn og ungdom i byen vår, sa Marthe Forsth-Svensson HCK.

Samme budskap hadde også andre klubber som ikke er avhengig av hall for egen drift.

«Vi ønsker å stille solidarisk opp for Halden-idretten. Det er viktig at vi står samlet.» var gjennomgangsmelodien.

140 barn på venteliste

For andre klubber er situasjonen kritisk. Kapasiteten i byens haller og gymsaler er sprengt. Det bremser igjen alle muligheter for utvikling og vekst. Hos noen er det også ventelister.

– Vi har 140 på venteliste. Alle er barn som ønsker å drive fysisk aktivitet. Det er bare trist, sier Christine Klingstrøm, leder i Fredrikshald Turnforening.

Samtlige idrettsledere kjenner godt til Halden kommunes økonomiske utfordringer.

Men:

– Det er en hån mot idretten at arbeidsgruppa som hadde mandat til å jobbe med hallsaken, ble nedlagt. Nå må vi, som en samlet idrettsbevegelse, sette som krav at dette arbeidet gjenopptas. Vi må kunne forvente av våre folkevalgte at de viser vilje til å finne løsninger, sier Erlend Lund, leder i HTH.

Det viktige er ikke hvor...

Kommunestyret har vedtatt, to ganger faktisk, at det skal bygges hall på Remmen. I går var likevel ingen av klubbene spesielt opptatt av lokalisering.

– Det viktigste er ikke hvor hallen kommer, men at den kommer, sa idrettslederne.

Per Nordlie og Jens Lindstrøm fortalte at Idrettsrådet fortsatt jobber knallhardt for å realisere hallplanene. Da med det vedtatte alternativet på Remmen som utgangspunkt.

– Idrettsklubbene i Halden gjør et frivillig dugnadsarbeid for 80-90 millioner kroner i året. Men vi trenger anlegg for å kunne aktivisere barn og unge. Nå er situasjonen kritisk, og har vært det lenge, sa Lindstrøm.

 

Investering i folkehelsa

Bredo Myhre, sportslig leder i Idd Sportsklubb, sa det slik:

– Etter foreldre og skole, er idretten det viktigste vi har i et lokalsamfunn for å oppdra og ta vare på barn og ungdom. Å legge til rette for sunn, fysisk aktivitet er en investering i helsa til byens innbyggere, sa han.

Idrettslederne mener det bare er rett og rimelig at saken løftes fram nå – i valgkampen.

– Det er vårt ansvar å fortelle om det skrikende behovet, mente de, og minnet om at 10.000 haldensere er medlem av et av byens mange idrettslag.

– Føler dere at det finnes politisk vilje til å bygge ny hall?

– Ikke nok. Politikerne sier de vil ha ny hall, men at det ikke finnes penger. Det er for enkelt. Det er mange muligheter som ikke engang er diskutert. Ikke er tall og «fakta» som presenteres riktige, heller, sier de.

Hva med svømmehall?

Klubbene poengterte at det ikke bare er allbrukshall som er viktig, men også svømmehall.

– Svømmehall bør komme først. Både fordi det er nye krav i skolen om svømmeopplæring, som vi ikke er i nærheten av å klare med én gammel og slitt svømmehall her i byen. Men også fordi en svømmehall kan gå med overskudd, og generere penger til for eksempel drift av allbrukshall, sa Trond Forsstrøm, leder i svømmeklubben.

PS! Torsdag kl 17.00 skal «hele» Halden-idretten samles til demonstrasjon i parken.

Sagt i debatten

- Situasjonen er kritisk, og har vært det lenge. Men jeg kan forsikre om at vi jobber videre.
Jens Lindstrøm, nestleder, Halden Idrettsråd

- En investering i idrettsanlegg er en investering i helsa til byens innbyggere.
Bredo Myhre, sportslig leder, Idd SK

- Personlig er jeg i mot å bruke hallsaken som pressmiddel i valgkampen når kommuneøkonomien er som den er.
Terje Blytt, leder, Halden Klatreklubb

- Vi ønsker hall som møter elitekravene, men det viktigste er barna. I dag må vi si nei til barn og unge som vil drive sunn aktivitet.
Arild Andersen, sportslig leder, HK Halden

- Vårt krav til politikerne må være at arbeidsgruppa som ble nedlagt, får gjenoppta sitt arbeid. På den måten kan vi finne løsninger og muligheter, ikke bare begrensninger.
Erlend Lund, leder, Halden Topphåndball

- Vi støtter Idrettsrådets arbeid, men fortsetter også vårt eget prosjekt om utvidelse av Tistedalshallen.
Jens Ludvig Larssen, styremedlem, TTIF

- Svømmehall bør komme først. Hvis ikke, får vi ingen ny svømmehall på 20 år.
Per Forsstrøm, leder, Halden Seilforening

- Det er viktig og riktig at vi setter press nå – midt i valgkampen.
Harald Bjerge, leder, Halden Atletklubb

- Det er viktig at en ny storhall bygges uten at det går på bekostning av eksisterende idrett i Halden, som allerede drives med reduserte kommunale tilskudd.
Vidar Backstrøm, leder, Halden Skiklubb

- Det handler om barna. Hva er viktigere enn det?
Kåre Thorvaldsen, leder, Halden Golfklubb