Det sier Jan Wiig, som er en av Halden Idrettsråds medlemmer i arbeidsgruppa som arbeider med hallen.

Politikerne bestemmer

Gruppa møttes mandag ettermiddag, og der drøftet man blant annet rådmannens innstilling til formannskapet på torsdag.

Der anbefaler rådmannen at hallen ikke bygges på det nåværende tidspunkt, og at arbeidet stilles i bero inntil man har behandlet sentrumsplanen og skolebruksplanen.

– Vi må forholde oss til hva politikerne bestemmer, men kommunestyret har to ganger vedtatt å bygge en storhall på Remmen, sier Wiig.

Må ikke stoppe

– For vår del er det viktig å kunne fortsette arbeidet uansett. Prosjektet har to faser, først flerbrukshall med turnhall, deretter svømmehall.

– Begge deler må det finnes en løsning på. Verken forholdene for idretten eller bassengsituasjonen er noe vi kan skyve foran oss i lang tid, og vi har mange ting vi må avklare, sier Wiig.

Finansiering og eierskap

– Blant annet må vi avklare forholdet til høyskolen, eierforhold og finansiering. Fordi kommunen ikke har økonomi til å gå inn med penger, har vi vært nødt til å se på alternative løsninger. Flerbrukshallen med turnhall er jo alene anslått til rundt 200 millioner kroner. Svømmeanlegget kommer i tillegg, sier Wiig.

Bygge en helhet

Prisen for det totale anlegget må ses i lys av at man har et arkitekttegnet forslag, der alle elementene henger sammen i en enhet.

– Det er mulig det kan løses på en billigere måte, men det har vi uansett muligheten til å komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det viktige for oss nå er å finne en løsning som både gjør at vi kan få realisert prosjektet, og samtidig ta hensyn til Haldens vanskelige økonomiske situasjon.

– Vi frykter at dersom prosjektarbeidet stoppes nå, kan det gå mange år før det skjer noe. Vi kan jo ikke sette en kommune på vent i årevis, sier Wiig.