Grenserittsjef Thor Fagereng sparte ikke på kruttet da han kritiserte NCFs lisenssystem og fokusområder i HA for drøyt to uker siden.

Generalsekretær i NCF Bjørn Sætre slo kraftig tilbake noen dager senere.

– Jeg er ikke glad for ordbruken. Det gjelder i og for seg begge veier. Men fra vår side er det viktig å påpeke at Grenserittet og Thor Fagereng har vært et veldig viktig arrangement for norsk sykkelsport i mange år. Og jeg ønsker å beklage for måten dette kom ut på. Grenserittet fortjener ikke det, sier Harald Tiedemann Hansen til HA.

Skal endre i lisensene

Et av temaene som har blitt heftig diskutert, både i HA og andre medier i det siste, er forbundets lisenssystem.

– Rittformatene har forandret seg mye de siste årene, mens lisensen har stått stille. Vi i NCF er avhengige av forutsigbare inntekter, akkurat som Grenserittet. Men systemet i dag er kanskje ikke hensiktsmessig i forhold til rittstrukturen. Derfor diskuterer vi endringer i disse dager, sier presidenten.

Han ser ikke bort fra at det kan bli nye diskusjoner i den pågående prosessen.

– Det blir det sikkert. Det skal være høyt under taket. En skikkelig debatt er viktig for at alle skal utvikle seg. Vi håper å lande på et godt system, sier han.

– Ute av verden

Thor Fagereng selv er glad for beklagelsen fra presidenten.

– At vi har ulikt syn på enkelte saker er helt greit. Så lenge vi holder oss til sannheten. Men jeg kan ikke ha det hengende over meg at jeg farer med løgner på den måten som skjedde her. En beklagelse fra Harald Tiedemann Hansen setter jeg pris på, og jeg føler ikke jeg trenger å si noe mer om saken i denne omgang, sier Thor Fagereng i Grenserittet.

Han forteller at han også har snakket med presidenten på telefon og per mail.

Det har også stormet rundt NCF de siste dagene etter at det ble avslørt at Dag Erik Pedersens ritt kun hadde betalt engangslisenser for 921 syklister, mens det ble opplyst om 4.000 deltakere under selve rittet.

– Det har vært mye de siste dagene. Jeg er i hvert fall ikke i tvil om at vi trenger en ny ordning når det kommer til lisenser, sier Tiedemann Hansen.