Programlederen hadde ukens gjest som instruktør på fotballskolen: - Vi trente på to-fotstaklinger og filming

TTIFs Stein Martin Hansesætre og Idds Tormod Hammerstad var gjester da vi trommet sammen til en breddefotball spesial.