Det uttaler Knut R. Nilsen og Lene Mjølnerød, henholdsvis leder og nylig avgått nestleder i Berg IL under årsmøtet som ble avholdt i klubbens egne lokaler på Berg Stadion torsdag kveld.

Styremedlemmene er oppgitt.

 – Vi kan ikke forstå hvorfor vi forskjellsbehandles på denne måten. Vi har tatt det opp både med kommunen og også via Idrettsrådet, men får ikke engang et svar.

Føler kommunen svikter

Berg IL sitt nye kunstgressanlegg ble tatt i bruk i 2014. Det ble bevilget tippemidler, klubben fikk full momskompensasjon, og det ble fattet vedtak i Halden Kommunestyre om et tilskudd på to millioner kroner,- der klubben kun har mottatt 250 000 kroner av disse, som ble utbetalt i 2015.

Ifølge årsberetningen, er det rettet en rekke henvendelser til ulike instanser i kommunen, inkludert Rådmann og Ordfører, uten at det har medført noen tilbakemelding.

- Ingen tvil om at det er forskjellsbehandling, sier Nilsen og Mjølnerød bestemt.

- Vi vil fortsette å henvende oss til kommunen, og håper dette løser seg uten konflikter. Vi føler oss jo sviktet når vi ikke blir hørt.

Årsmøtet vedtok benkeforslag

- Hvor lenge kan vi leve med denne situasjonen? Det medfører mindre handlefrihet for Berg IL, framholdt Åsmund Bråtekas.

Årsmøtet debatterte saken grundig, da man knyttet dette sterkt opp mot det historiske underskuddet i regnskapet for 2016, som for øvrig var et resultat av betydelige avskrivninger knyttet til kunstgressutbyggingen.

Det ble fattet et enstemmig vedtak i sakens anledning, der kommunen ble kritisert for «….urimelig forskjellsbehandling som begrenser idrettslagets muligheter til å utvikle aktivitetsnivået for barn og unge. Årsmøtet oppfatter dette som en utestående fordring hos Halden kommune stor kr 1.750 000,- som begrunnes i den endring vi har blitt utsatt for…..»

Aktivt år

Ellers var det et rolig årsmøte. Klubbens innholdsrike årsberetning ble grundig gjennomgått, og vitnet om et solid aktivitetstilbud, der klubbens medlemmer har deltatt aktivt både sportslig og på en rekke dugnader og arrangement.

Spesielt ble landskampen i Åpent nordisk mesterskap for jenter 16 på Berg Stadion i juli trukket fram som en merkedag.

Svinesund Cup, Berg-rittet, Tine fotballskole, lagenes sesongavslutninger og festarrangement for tillitsvalgte ble også trukket fram. Klubben består av 369 medlemmer i henhold til idrettsregistreringen.

Gleder seg til fortsettelsen

- Vi ser fram til ny sesong nå. Vi vil jobbe videre for å fremme samarbeid mellom klubbene i Halden. Det gode samarbeidet vi i dag har med TTIF, gir frukter. Vi ønsker jo å gi barn og unge et godt tilbud, sier den gjenvalgte styreleder Nilsen.

Spesielt jentene trenger vi mer samarbeid rundt. Også ønsker vi oss veldig flere gutter i alderen 10 til 11 år. Her har vi god plass til flere som ønsker å spille fotball.

- En utfordring vi må ta tak i, er imidlertid de seniorspillerne våre som stadig henger etter i innbetaling av kontingent og treningsavgift. Dette må ryddes opp i, da det ikke er hensiktsmessig for verken spillerne eller oss.

Gror bra i flere årganger

- Det er sterkt fokus på jentene nå. Klubbene i Halden hadde et møte med kretsen denne uka, og det jobbes nå for å få på plass en jenteansvarlig i hver klubb. Det ser vi positivt på, sa Nilsen.

Og fortsatte:

- Ellers er det veldig spennende med juniorlag på guttesiden. Gutter i alderen 15 til 16 år har lett for å få andre interesser og falle fra, men vi må gjøre noe riktig, for her beholder vi dem. Vi legger stor vekt på det sosiale. Det er viktig for en breddeklubb som Berg IL. Vi har jo et fantastisk anlegg nå, så her er det også plass til flere, avslutter Knut R. Nilsen.

Det nye styret

Knut R. Nilsen (leder), Monica Huseby (nestleder), Erik Dippner (styremedlem ( sekretær/webansvarlig), Tore Skagen (styremedlem/sportslig leder), May Johansen (styremedlem/drift), Jan Erik Bakke (styremedlem/arrangement), Arnt Fredrik Brekke (styremedlem/dugnad/ foreldrekontakt), Thor Andreas Kynningsrud (styremedlem/ungdomsrepresentant), Bjørn Helge Sivertsen (vara), Johnny Martinsen (vara).