– Vi har en jobb å gjøre, politikerne i byen må få informasjon. Det er opp til oss som klubber å vise hvor viktig en hall er for hele byen.

HAs undersøkelse viste at 51 prosent av innbyggerne i Halden ønsker en storhall, det forteller ganske mye, sier Lund.

– Politisk vilje

Han mener klubbene har vært for snille i prosessen.

– Vi må bli mye klarere. Behovet for en ny hall i idrettsbyen Halden er ekstremt, og elitelagene er bare en liten del av det. Vi må vise hvilken samfunnsøkonomisk gevinst det vil gi, eller rettere sagt:

– Hvilket problem det kan bli hvis ikke det blir hall. I dag har vi én kommunal hall i elendig forfatning. Det holder ikke, sier Lund.

Les også: undefined

Les også: undefined

Politisk vilje

Han mener at det er realiserbart med en hall så lenge den politiske viljen er til stede.

– Vi skjønner at økonomien er stram. Men det går an å planlegge for framtida likevel. Fraværet av politisk vilje er ødeleggende, og i disse dager er det det mye tomme ord, sier han.

Fredagens dispensasjonsavgjørelse er bare en utsettelse av problemet, ifølge Lund.

Må ha et vedtak eller spille utenbys

– Vi er glad for at vi fikk dispensasjon, men dette skaper jo usikkerhet for perioden etter nyttår, sier han.

Lederkollega i HK Halden Hans Eriksen, sier at de må legge en plan B.

– Forbundet har gitt oss et halvt år til, men kan ikke utsette dette i all evighet. Dette er siste sjanse, og slik det ser ut er jeg ikke overbevist om at det kommer et vedtak før jul. Da må vi legge planer for å spille utenbys, sier Eriksen.

Nok tid i Tistedal?

Begge lederne er i utgangspunktet positive til en elitearena i Tistedal.

– Hvis vi kan få spille elitekamper i Tistedal er det bare fint. Men det løser ikke situasjonen for resten av klubben vår og andre idretter.

TTIF sier at de vil trenge mye halltid selv, og da er gevinsten marginal for det største problemet, nemlig halltid, sier Eriksen.

Tron Grandal i TTIF bekrefter at behovet i egen klubb er stort.

Trenger penger fra kommunen

– Vi kan nok leie ut til arrangementer hver helg og en av hallene to dager i uka. Resten trenger vi selv. Men hvis elitelagene også kan trene tidligere på dagen, vil det bli mer muligheter, sier Grandal.

Han forteller at TTIF trenger 17,5 millioner i kommunalt tilskudd, og 1,750 millioner i årlige driftsutgifter for å realisere hallutvidelse.

Eventuelt kan TTIF ta mer av byggelånet selv, men trenger da rundt 3,5 millioner i årlig driftstilskudd.

Les også: undefined

Les også: undefined