Dette vil Idrettsrådet prioritere

Artikkelen er over 9 år gammel

Her er en del av punktene som Halden Idrettsråd vil prioritere i 2007:

DEL
* Arbeide for at nye idrettsanlegg bygges ut i samsvar med vedtatt handlingsplan.
* Arbeide for å opprettholde gjeldende prinsipp om at idrettsanleggene skal være kostnadsfrie for brukerne.
* Arbeide for at næranlegg blir vedlikeholdt.
* Arbeide for å sikre vekst i de kommunale tilskuddene til idretten, herunder å sikre forsvarlig drift av private anlegg.
* Fordele statlige midler mellom lagene.
* Arbeide idrettspolitisk og strategisk inn mot det politiske miljøet i kommunen og mot administrasjonen for å fremme idretten og friluftslivet.
* Følge opp Strategiplanen.
* Ha en løpende dialog med klubber og lag og yte dem ønsket service.
* Arbeide aktivt for å få til et samarbeid mellom Høgskolen og Idrettsrådet.
* Kurs og kompetanseutvikling.
* Foreta prioriteringer angående idrettsanlegg.
* Sikre at Norges Idrettsforbunds politiske hovedsaker blir kjent og tatt hensyn til på lokalnivå.
Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags