Bisarr skade for Halvorsen

Christian Halvorsen er skadet - igjen.

Christian Halvorsen er skadet - igjen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Alle menn vet hvor vondt det gjør å få en smell «der nede». Kviks Chris­ti­an Halvorsen (25) vet det eks­tra godt.

DEL

«Van­lig» kan ikke bru­kes til å be­skri­ve den sis­te ska­den Rolvs­øy-gut­ten har på­dratt seg.

Et kap­sel­brudd i te­stik­ke­len – et­ter et ublidt møte med kne­et til lag­kom­pis Martin Elvestad på tre­ning for­ri­ge tors­dag.

Rett i «sy­ste­met»

– Du har fått det med deg du også, ja, hum­rer Chris­ti­an Halvorsen da HA rin­ger.

– Hva skjed­de egent­lig?

– Jeg gikk hardt inn i en du­ell med Martin. Og så fikk jeg kne­et hans rett i «sy­ste­met», sier Halvorsen.

Det gjor­de selv­føl­ge­lig vondt. Vel­dig vondt.

Sendt på akutt­mot­ta­ket

Et­ter hvert ble det le­ge­vakt­be­søk, og der ble Halvorsen sendt vi­de­re til akutt­mot­ta­ket i Fred­rik­stad.

– Dia­gno­sen vis­te kap­sel­brudd i te­stik­ke­len. Det har gått hull på hin­na som er rundt den, lik­som. Her­re­gud, det er helt «sjukt» å for­kla­re det her, vet du. Nå får hele Halden seg en god lat­ter når de le­ser avi­sa, sier Halvorsen.

– Du ler litt av det selv også?

– Haha, ja, hva skal jeg gjø­re? Jeg må jo bare det. En helt bi­sarr ska­de. Jeg får be­gyn­ne med susp på tre­ning fram­over, smi­ler Halvorsen.

Hå­per å spil­le søn­dag

Den uhel­di­ge for­svars­spil­le­ren skal på ul­tra­lyd i mor­gen, og hå­per han kan være med å bi­dra i Kviks sis­te kamp før fe­ri­en – hjem­me mot Bir­ke­bei­ne­ren først­kom­men­de søn­dag.

– Har he­vel­sen gått ned, er jeg klar for å spil­le. Jeg fø­ler meg mye bed­re nå, alt­så, men du kan jo bare gjet­te på hvor vondt det gjor­de de før­s­te da­ge­ne. Nå er vi opp­tatt av å få en god av­slut­ning på vår­se­son­gen, og går for tre po­eng på søn­dag, sier Halvorsen.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags