Jeg leste i nettavisa til Halden Arbeiderblad 30. september om dine og Høyres visjoner for Halden i 2040. Men det som nesten aldri nevnes av politikerne når de snakker om fremtiden, er det som er den største utfordringen i de kommende årene, at det i 2040 antagelig vil være dobbelt så mange med demenssykdom som i dag.

Det vil være av stor interesse å vite hvordan Holm og Høyre har tenkt å løse de store utfordringene som kommunen allerede har i dagens situasjon med for få avlastningsplasser og sykehjemsplasser, og som øker betydelig for hvert år frem mot 2040. Da vil behovene for sykehjemsplasser for demente være det doble av hva vi har i dag. Håper på et godt svar her i HA.