Spørsmål til hvert enkelt parti i kommunestyret.

Noen har besluttet at Halden skal ta imot asbest på Rokkefyllinga - i porsjoner, etter hvert 60.000 tonn.

Det er seksti tusen tonn farlig anfall, som er omdøpt til forurenset masse for å gjøre det mer "spiselig".

Det virket som det bare skulle være referatsak i kommunestyret. Asbest er farlig fordi det fremkaller kreft i lunger og lungehinner, spesielt fra støv i lufta som folk puster inn.

Det er ikke til å unngå når asbestholdig materiale fra rivningshus, tak og vegger skal fjernes og transporteres fra alle kanter på Østlandet. Og det er jo en grunn til at dette foregår. Så her skal det deponeres i relativt tettbefolket område med E6 og jernbane.

Grunnforhold i Rokke dreneres til Ringdalsfjorden og Iddefjorden som nabofolket vil verne på grunn av en skarve terskel som påvirker brakkvann-kvaliteten.

Hvert enkelt Halden parti:

Vil dere gå mot beslutning om lagring / deponering av små og store mengder asbest i Halden?

Det er nok med ja eller nei som bes gitt som leserbrev i HA, slik at folk vet hva de skal forholde seg til ved neste valg. Intet svar i HA vil oppfattes som ja til Asbest.

Har dere spurt forurensnings-tilsynet og fagfolk om asbest?

(I Sveits blir velgerne forelagt flere slike spørsmål ved ordinære valg, gjerne som et ja eller nei. Slikt tar brodden av politisk krangel, og Sveits er et velstelt og fredelig land).

Altså: Ja eller nei til Asbest på Rokkefyllinga.