I ettermiddag skal hovedutvalg for næring og eiendom ta stilling til om rådmannen skal få fullmakt til å inngå forhandlinger med eier av Halden bad for å sikre tilbakekjøp av eiendommen.

Har åpnet for salg

Det er Spenst Halden som eier bygningen, men ettersom de skal flytte virksomheten til Høvleriet, har de åpnet for å selge.

Eiendommen er ikke lagt ut, men det har vært samtaler mellom kommunen og eierne, og de har åpnet for at kommunen kan få tilgang til eiendommen.

Sikre skoletomt

– Den er interessant først og fremst i forbindelse med sentrumsplanen og det behovet som har meldt seg om en ny sentrumsskole, sier fungerende rådmann Roar Vevelstad.

– Det er utarbeidet to mulighetsstudier for en ny skole, og den ene gjør det nødvendig å benytte arealene der Halden bad ligger. Selve tomta er for øvrig Halden kommunes eiendom allerede, sier Vevelstad.

7,6 millioner

Da badet ble solgt i 2000 var kjøpesummen tre millioner kroner.

På bakgrunn av de samtalene som har vært ført, har kommunen fått utført en verditakst på 7,6 millioner.

Den er imidlertid basert på at det i dag er leieinntekter på 750.000 kroner i året. De vil falle bort ved et salg, og det er derfor grunn til å anta at den endelige prisen vil bli lavere.

Fylkesmannen avgjør?

Dersom Halden kommune må låne penger til er kjøp, er de avhengig av at Fylkesmannen godkjenner låneopptaket.

– Men finansiering må man uansett komme tilbake til. Først skal politikerne ta stilling til om det i det hele tatt er interessant å kjøpe Halden bad. Sier de nei, faller jo hele problemstillingen, sier Vevelstad.

Han vil heller ikke spekulere i hva en eventuell kjøpesum vil ligge på.

Strategisk viktig

Likevel synes kommunen å ha gode kort på hånda. Bygningen har begrenset utviklingsmulighet fordi tomta er relativt liten og man er avhengig av atkomst over kommunens grunn.

Dagens avtale om parkeringsanlegget rundt Halden bad kan ikke overskjøtes til en ny eier uten at kommunen sier ja.

Med de planene som finnes for utvikling av skoletomta ser rådmannen det som strategisk viktig å sikre seg Halden Bad.