Banksjef Morten Maristad forteller at stiftelsen deler ut 100 millioner kroner på landsbasis hvert år.

Vil ha flere søknader

– Det er mye penger og jeg skulle ønske vi fikk inn enda flere søknader fra Halden og Sarpsborg, sier han.

På landsbasis kom det inn 1454 søknader. Fra Halden og Sarpsborg kom det inn 39 søknader.

- Jeg håper det kommer inn minst dobbelt så mange søknader ved høstens tildeling, sier banksjefen.

Kjøper skoleutstyr

Skogselskapet traff midt i en av målsettingene, som er friluftsliv og naturkunnskap.
Ole Brække og Ole-Christian Løchen var naturlig nok fornøyde med tildelingen.

– Vi reiser rundt på masse skolebesøk og disse pengene skal gå til å kjøpe inn utstyr som vi skal bruke ute på skolene i distriktet, forteller de.

Eksempel på utstyr som skal kjøpes inn er lavvo, bålpanne, spikkekniver, tjærbrennerutstyr og en henger til å frakte ting.

Til noe varig

– Vi er opptatt av at pengene skal gå til noe varig og noe som kommer allmennheten til gode, slik det gjør her, sier Maristad.

Han kan også røpe at det er flere søkere fra Halden som vil mota penger fra Sparebankstiftelsen DNB fram mot sommeren. Men siden de øvrige gavemottakerne ikke er varslet ennå, kan han ikke si hvem det er.

Både store og små

Maristad understreker at ingen søkere er for små og ingen for store.

- Det kan være småprosjekter som søker om 5.000 kroner og store prosjekter som søker om millionsummer. Det er ingen begrensninger smiler han.