En av politiets prioriterte oppgaver, er vold i nære relasjoner. I Riksadvokatens siste rundskriv av 15.2.20, fremhever han nettopp prioriteten av dette.

I flere år har politiet bidratt inn i stiftelsen til krisesenteret og vi har vært representert med en polititjenestemann inn i styret. Undertegnede sitter selv som vara styremedlem i dag.

Jeg har jobbet i politiet i over 30 år. I alle år har jeg hatt jevnlig og hyppig kontakt med krisesenteret med kun positive erfaringer.

I politiet opplever vi stadig familier, med og uten barn, som blir utsatt for både fysisk og psykisk vold. Flere lever med dette i årevis, uten at de orker eller klarer å gjøre noe med det. De som blir utsatt for vold føler ofte utrygghet, skyld, skam og mislykkethet.

Den dagen de tilslutt klarer å ta skrittet for å komme seg ut av denne særdeles vanskelige situasjonen, er det derfor svært viktig med et hjelpeapparat som kan ta imot dem og hjelpe dem videre.

Ofte er årsaken til at de tar det første skrittet en akutt hendelse, og mange ganger er politiet involvert. Noen ganger blir voldsutøveren pågrepet, men løslatt like etterpå. Andre ganger blir heller ikke politiet involvert. Veldig ofte lever de voldsutsatte i parforhold, og mange ganger er barn involvert.

Ved å flytte krisesenteret til Sarpsborg er jeg svært redd for at flere voldsutsatte ikke kommer til å oppsøke hjelp. Spesielt om det er barn involvert. Det er ikke alle som enkelt kan ta seg frem og tilbake til Sarpsborg med bil. Bussforbindelse dit er ofte ikke den beste løsningen. Jeg tenker ikke først og fremst på det første møtet, men i ettertid. For barn som går på skole i Halden, kan transporter hit og dit være utfordrende. Halden er nærmiljøet, og det er her vi skal vi hjelpe dem videre i hjelpeapparatet.

Jeg syntes det er vanskelig å tenke på at voldsutsatte faktisk kan velge å ikke oppsøke hjelp på grunn av praktiske utfordringer ved at Krisesenteret ikke lenger er lokalt. Tenk hva det koster samfunnet å ha barn boende i hjem hvor de opplever vold. Vi ser at personer som opplever en traumatisk barndom også har et potensiale for å bli kriminelle og voldsutøvere. Flere får traumer i oppveksten som kan prege hele deres liv. Tenk hva det koster samfunnet hvis en voldsutsatt ikke fungerer i samfunnet og ikke får hjelp.

Som politi, og leder av seksjon etterforskning i Halden, ønsker jeg med dette å bidra inn med min mening i debatten rundt det lokale krisesenteret.

Jeg ønsker å gi min stemme til dem som blir utsatt for vold - og til hva de opplever i sin hverdag. Jeg tror nemlig ikke det blir et stort fakkeltog hvor alle voldsutsatte går samlet nedover gågaten i protest mot at krisesenteret eventuelt flyttes. Så kjære Halden kommune, tenk dere om før dere beslutter dette.