Gå til sidens hovedinnhold

Sommerferien visker ikke ut alt

FRITT ORD

Foreldreengasjement i avvikssaker har ført til en beslutning om tilsyn ved Os skole i uke 35. FAU ved Os oppfordrer foreldre og elever til å melde inn forhold som bekymrer, for å sikre maks uttelling av tilsynet.

De aller fleste har det knall på Os. Likevel har FAU har kjennskap til at det blir et nasjonalt tilsyn ved Os skole i uke 35, og kjennskap til pågående foreldreengasjement der de involverte har opplevd å stå i motvind over tid. Saker blir naturligvis sett i sammenheng med hverandre. Tidligere FAU-leder omtalte noe av foreldres bekymringer om driften av Os skole i sin kronikk, som vi i det nåværende FAU stiller oss bak. I denne kronikken er vårt henseende, tilsynet ved Os skole i uke 35. For at tilsynet skal utgjøre en forskjell må avvik rapporteres inn og omtales, slik kommunens svikt i å følge opp barnehagene nylig ble omtalt i lokalavisen: Et varsku om at utfordringene i kommunen strekker seg utover skolesektoren.

Det er fortsatt en stund til tilsynet. Vi mener at elever, foreldre og foresatte ved skolen bør bli informert. De bør bli invitert til å melde inn de avvik de har erfart/saker som bekymrer dem, før sommerferien, eller til høsten. Det kan være mobbing (av/fra andre barn eller skoleansatte), sviktende spesialundervisning, overtredelser av fritaksmeldinger, etc. Foreldre bør informeres om hvordan de skal gå frem, og hva de kan forvente. Vi foreslår at skoleadministrasjonen utarbeider en kortfattet klageveileder på flere språk som sendes ut med første ukebrev til høsten. Det vil tydeliggjøre at ledelsen verdsetter tilbakemeldinger, og anser de som viktige for å kunne lære, vokse og gjøre skolen enda bedre. Veilederen bør ligge lett tilgjengelig på skolens- og kommunens hjemmeside under punktet skole-hjem.

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er tydelig på at skolen skal ha høy terskel for hva som kommer fra foreldre. Skolen, ledet av rektor, er den profesjonelle part, med ansvaret for å drive forsvarlig, og for å muliggjøre foreldre og elevers medbestemmelse. Foreldre får ikke lønn for å bruke av arbeidstimer og fritid for å være engasjert i FAU, men ønsker å gjøre sin del for en velfungerende skole. Vår erfaring er at dette engasjementet gir et innsynsnivå i skolen som man ellers ikke ville ha fått. Man kommer nærmere muligheten til å få økt innflytelse i barnas skolehverdag med saker man er opptatt av. Etter vår formening bør ingen gå gjennom barnas skolegang uten å ha kastet seg på et FAU-verv eller to, underveis. Vi vil oppmuntre skoleforeldre i Halden til å ta utfordringen det kommende skoleåret!

Målet vårt er å bedre mulighetene for at alle barn ved Os skole blir ivaretatt og sikret likeverdig opplæring på bakgrunn av deres ulike behov. Vi har ikke en sommerferie å se frem til ‘der vi kan starte høsten med blanke ark’. Våre barns barndom og skolehverdag er nå, og deres fremtid bygges nå.

En nydelig sommer til alle store og små i Halden-skolen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.