Det blir noe spesielt å lese at Jan-Erik Andersen i Rødt beklager seg over lave driftsbudsjetter i Halden-skolen.

Nå er det på tide at lokalpolitikere tenker over følgene av sine handlinger.

Les også

Rødt savner en aktiv skolepolitikk i Halden

Hvis man har en normal lønn men allikevel velger å bygge seg et svært dyrt hus, så kan man ikke etterpå klage på noen andre enn seg selv for at man ikke får råd til det man vil.

Slik er det i det politiske livet også. Når man velger, slik Rødt har gjort, å bygge et skole-prosjekt som kommunen overhodet ikke har råd til, ja, så kan man ikke komme etterpå å klage over lave driftsbudsjetter!

Rødt stemte for reguleringsplanen og kom med en egen protokolltilførsel i saken:

«Rødt Halden ønsker at reguleringsplanen godkjennes slik at byggestart av de lovpålagte tjenestene skole og gymsal i tillegg til basishall igangsettes så fort som mulig.»

Hvem trodde Rødt skulle betale renter og avdrag på Os ..?

Og nå blir en udetonert økonomisk bombe på Rødsberg på flere hundre millioner snart sluppet helt fri i tillegg.

Hvem tror partiet Rødt skal betale for de utgiftene som kommer på toppen der…?

Ja, det er tøft å være lokalpolitiker i en fattig kommune og ikke ha råd til det man vil.

Men det å prioritere de skattekronene som kommer inn, ut fra hva man mener er viktigst, er politikernes ansvar alene.

Rødt har vært med på både å velge å bevare et gammelt bygg, beholde to skoler i sentrum og busse elevene til Nye Folkvang skole i flere år ekstra, for å nevne noe, med de enorme utgiftene dette medfører, på bekostning av alle Haldens skoleelever !

Og det valget er helt fair.

Ja, dere ville ikke engang vite hva prisen på Rødsberg kunne bli før dere stemte ja!

Men ingen politikere som har vært med på å stemme frem «galematias-prosjektet» Os/Rødsberg kan komme nå etterpå og beklage seg over lite penger til drift i skolen !

Noe ansvar må man kunne forvente at også lokalpolitikere tar for sine egne handlinger og prioriteringer!