Bruker erfaringene: Solfrid Ramdal har fått brukt for egne erfaringer i sykepleierjobben. Flere ganger har hun møtt mennesker som har opplevd dramatiske og traumatiske ting i livet.

Solfrids ulykke og viktige valg:– Møtet med ekte medmenneskelighet gjorde at jeg ville bli sykepleier

I løpet av sekunder opplevde hun voldsom smerte og traume. I løpet av mange år formet disse erfaringene henne til å bli den hun er i dag; empatisk sykepleier og leder for Enhet Helsehus i Halden. Møt Solfrid Ramdal.
Publisert