Pengene gjelder for perioden 1. mars og ut året.

Søkte om fem millioner kroner

Det har vært en enorm søkning denne gangen. I år har Bufdir bevilget 554.489.000 kroner i tilskudd til inkludering av barn og unge. I år kom det inn 189 søknader om tilskudd på til sammen over 1,3 milliarder kroner. Vi snakker om en oversøkning på 754.255.166 kroner.

Halden Arbeiderblad har snakket med frivillighetskoordinator Tor-Håkon Sundt Nordenhaug i Halden kommune.

Han forteller at det faktisk ble søkt om i overkant av fem millioner kroner. Kommunen fikk 580.000 kroner.

– Vi er fornøyde. Det er mange av søkerne som ikke har fått noe, så at vi har fått 580 000 vi kan bruke til tiltak for å inkludere barn og unge er positivt, sier han.

Må prioritere

Han forteller det ble søkt penger til en behovsprøvd variant av Fritidskortet, med dekning av treningsavgift, deltakeravgift og utstyr for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Fritidskortbeløpet det ble søkt om utgjorde fire millioner kroner alene, som da tok utgangspunkt i at det er over 1.100 barn i målgruppa i Halden.

Det ble også søkt om penger til utvidet åpningstid av Ungdomsklubben i Skofabrikken, Åpen møteplass ved Hjortsberg skole samt ferie- og fritidstilbud for å inkludere barn og unge i samarbeid med barnevernet, blant annet opphold på Skipperstua, tur til Tusenfryd, Klatring på Grensen og andre opplevelser i nærområdet.

Det ble også søkt om midler til å videreutvikle samarbeidet med Halden Idrettsråd og Halden Kulturråd om nærmiljøtiltak ved skolene etter skoletid.

– Hva gjør dere nå?

– Vi skal se på en ny prioritering og finne gode løsninger ut fra midlene vi har fått. Jeg håper alt er på plass neste uke, slik at det blir forutsigbart for samarbeidspartnerne i søknaden. Ved siden av det må vi jo se om vi finner tilskuddsmidler også andre steder, slik at vi sammen med andre kan fortsette å gjøre gode tiltak for å inkludere barn og unge, svarer Sundt Nordenhaug.