Søker kommunen om 710 000 kroner - se lista her

Neste uke skal politikerne bevilge penger til en rekke lokale kulturaktører.