Nåværende enhetsleder Marit Skauge Johnsen skal gå av med pensjon, og derfor søker kommunen etter ny.

I søknadsteksten heter det:

«Kommunehelsetjenesten er i rask endring og særlig innenfor fagfeltet rus – og psykisk helse ser vi effektene av de endringer som er gjort i spesialisthelsetjenesten og i lovverk. Dette medfører flere brukere og mer komplekse saker. Veksten i årene fremover anses å være større enn våre tradisjonelle tjenester vil klare å ivareta. Derfor satser vi på innovasjon og digitalisering i alle ledd av vårt tjenesteapparat.

Vi søker en leder som er engasjert i å finne gode løsninger, som sammen med ansatte kan lykkes med å ta i bruk digitale verktøy, og som ikke ser etablert drift som eneste løsning. Den rette lederen vil få frihet og tillit til å forme tjenesten.»

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet for personer over 16 år. Enheten har ulike behandlingstilbud, oppfølgingstilbud, FACT team, rask psykisk helsehjelp, aktivitetssenter for rus- og psykisk helse, helsestasjon for rusavhengige og oppfølgingsboliger for personer med psykisk uhelse.

I løpet av 2023 vil Migrasjonshelse og Fengselshelsetjenesten legges inn under enheten

Søknadsfristen er tirsdag denne uka.