I uke 4 ble det totalt registret 1500 nye smittetilfeller i Halden, skriver kommunen på sin hjemmeside.

En grunn til den kraftige økningen er at Halden kommune fra og med mandag 24. januar har regnet positive selvtester som bekreftede smittetilfeller etter ny informasjon mottatt fra Helsedirektoratet.

Mandagens tall er derfor iberegnet nærmere 200 positive selvtester fra uke 3.

Det er mye smitte blant barn og unge, og for øvrig jevn fordeling av øvrige aldersgrupper opp til 60 år. Blant de eldste innbyggerne er det fortsatt lite smitte.

Det er nå 4988 personer hjemmehørende i Halden som har testet positivt for koronavirus.

De viktigste tallene:

  • Antall dødsfall som følge av koronavirus: 4
  • Antall smittede siden pandemien startet: 4.988
  • Antall koronatester ved lokalt testsenter totalt siden pandemien startet: 65.323
  • Antall koronatester siste uke: 1.287 (uke 4)