Jeg begynner med noe stort, nemlig at nå er det bare ca en måned før Bergheim bo- og behandlingssenter er klart for innflytting! Da får Halden et stort og moderne sykehjem!

I disse dager trafikkeres den lille villaveien Damveien av store biler som skal levere innbo og annet nødvendig utstyr! Dette er smått for de fleste, men stort for oss som bor i den lilleveistumpen. Og vi har jo aldri skjønt at ikke den nærliggende og bredere Bergheimvein kunne vært benyttet!

Men jeg er meget fornøyd med at denne store og imponerende institusjonen vil bli et flott sted å være for fremtidige beboere og også for meg som frivillig hjelper!

Så lurer jeg litt på om dette fine senteret vil kunne avhjelpe situasjonen for de som står på venteliste for sykehjemsplass. Huset skal jo først fylles opp med beboere fra Karrestad og omsorgsboligene i Bergheimveien. Blir ikke situasjonen status quo når det gjelder antall plasser?

I forlengelsen av det lurer jeg på hvorfor beboere fra Helsehusets tredje avdeling måtte flyttes til Karrestad i februar i fjor med den begrunnelse at denne avdelingen skulle bygges om! 

Jeg kan ikke se at det har skjedd noe ombygging der, og nå skal de som ble flyttet for et år siden flyttes igjen! Da er det i hvert fall fint at de kommer til et flott, moderne sted hvor de kan være permanent!

Ellers vil jeg si at det å jobbe som frivillig med de eldre, er en utrolig positiv del av mitt liv! Nå har jeg jobbet på både Helsehuset og Karrestad i ca 10 år, og selvom jeg av og til kan være sliten på morgenen før jeg skal avgårde, er jeg alltid glad og oppmuntret når jeg kommer hjem! Hva vi gjør! Vi serverer kaffe og kaker eller vafler, vi synger og spiller, men det viktigste er nok det å snakke sammen og gi en liten klapp på skulderen eller en god klem! Vi kommer til å trenge flere frivillige når det nye senteret åpner, og jeg anbefaler varmt de som har tid og anledning til det å melde seg! Halden kommune har egen koordinator for virksomheten!

Så vil jeg til slutt nevne at vi i november fikk en ny stortingsmelding, nr 15, Leve hele livet. Denne pålegger kommunene å legge til rette for at eldre, men også yngre som har behov for det, skal kunne nyttiggjøre seg av lokalsamfunnet i sin helhet. Det kan være fysisk tllrettelegging, kulturtilbud og forebyggende arbeid m.m. Halden kommune har gjort en del av dette, men kan nok gjøre mer! Det skal bli spennende å se hva som skjer fremover!

Og dette var alt for denne gang fra en godt voksen dame som er stolt av byen vår og mye av det som skjer!