Vil samle Norge rundt kunstig intelligens

Smart Innovations Norway har startet en ny næringsklynge for kunstig intelligens (AI). 50 bedrifter, orgaisasjoner og høgskoler fra hele landet har allerede meldt seg inn i AI-klyngen.