Det var en turgåer som varslet brannvesenet om hendelsen.

– Turgåeren så det kom røk opp av en søppelkonteiner. Vi dro opp og fikk slukket den fort, sier vaktleder Ole-Martin Isebakke til HA.

Konteineren sto helt frittstående på en grusplass, og det var ingen farlig hendelse.