Det var skremmende å lese Liv Anne Fossbråtens opplevelse med de to ukjente og anonyme mennene som kom på døra hennes på kveldstid i kjølvannet av Os-debatten. De oppførte seg truende, og ville skremme henne fordi hun hadde markert seg som en klar motstander av å rive Os skole i den offentlige debatten.

En slik oppførsel er selvsagt totalt uakseptabel. Det vitner også om det sterke engasjementet som denne saken avstedkom. Å ty til trusler og skremsler skal aldri aksepteres, men ekstra håpløst mener vi det blir når det brukes som et middel i en debatt om en bygning skal bevares eller ikke.

Fri meningsbrytning er noe av det mest verdifulle vi har i demokratiet vårt. Vi skal tåle tøffe diskusjoner, og vi må respektere at vi ofte kan være uenige. Når det frie ord blir møtt med makt på denne måten, må vi alle reagere. Det er flott at Fossbråten etterhvert anmeldte dette til politiet, og det er flott og modig at hun nå har fortalt om episoden i lokalavisa.

Vi finner også grunn til å minne om at ektefellen til en kommunestyrepolitiker fysisk ble tatt tak i og fikk en verbal overhøvling fordi livsledsageren hadde engasjert seg i Os-saken.

Det er bare en ting å si om sånt; Sånn vil vi ikke ha det!