Kulturhuset i den gamle gutteskolen i Kulturkvartalet drives nå på femte måneden.

Kafeen er åpen, men de driver fortsatt uten skjenkebevilling. Nylig søkte de om egen skjenkebevilling for uteservering, men nå står også denne saken fast.

Uteservering

I slutten av mars utsatte politikerne i Hovedutvalg for helse og mestring søknaden om skjenkebevilling fra kafeen på Kulturhuset, Billboard Bandit AS.

Begrunnelsen var manglende godkjent bruksendring, og siden den gangen har også kommunedirektør Roar Vevelstad beklaget for at saken ikke har gått på skinner internt i kommunen.

Nylig søkte Billboard Bandit AS om å få skjenke alkohol utenfor inngangen, men det kan ikke kommunen innvilge.

Årsaken er et av punktene i kommunens bevillingsreglement:

Dersom ordensforhold, konsept m.v. ligger til rette for det, kan det gis alkoholbevilling for uteservering av gr.1, 2 og 3. Slik skjenking må kun foregå på avgrensede områder i direkte tilknytning til et sted som har skjenkebevilling.

Dette opplyser Halden kommune i et brev sendt til Kulturhuset 5. mai.

Offentlig subsidiert leie

I brevet, som er signert kommunedirektør Roar Vevelstad og fagleder Sven Stranger, skriver kommunen at det ikke står noe om alkoholservering i leieavtalen mellom Kulturinvest AS og kommunen som ble inngått i fjor høst.

– Skjenkesøknaden omfatter drift av et meget stort bar/skjenkested med alminnelige skjenketider i henhold til kommunens skjenketidsforskrift. Kommunens vurdering er at dette ikke er driftsplan i henhold til opprinnelig inngått leieavtale og de bakenforliggende forutsetninger for den, står det i brevet.

– Kommunen anser seg ikke for å ha inngått en leieavtale med en offentlig subsidiert leie for et nytt og meget stort alminnelig skjenkested i Halden med dag- og nattdrift i direkte konkurranse med byens øvrige beverternæring, og anser det som en bristende forutsetning mellom partene.

Vevelstad gjentar det han har sagt tidligere i Kulturhuset-saken.

– Søknad om bruksendring må sendes inn snarest for både dagens og framtidig ønsket driftsform av flere av bygningens virksomheter – herunder serveringsstedet.

Løsning?

Kommunen foreslår flere tiltak som kan løse situasjonen rundt skjenkesøknadene, hvis bruksendring blir innvilget.

Det gjelder blant annet:

  • Kun skjenkebevilling i rommet der dagens kafé er, ikke i tilstøtende rom
  • Skjenketid fra klokka 10-22, ikke til klokka 02 som de har søkt om.
  • Kun skjenkebevilling for øl og vin, ikke sprit.
  • Åpner for at Billboard Bandit AS kan søke om enkeltstående skjenkebevilling ved konserter, for å kunne utvide skjenkeområdet og tidsrommet

Disse punktene er en klar innsnevring sammenlignet med det kommunens administrasjon foreslo å innvilge ved forrige runde da skjenkesøknaden ble behandlet. Det var 30. mars.

Da var forslaget «Skjenkebevillingen gjelder i kafeen, der gjelder den hele tiden mandag til søndag fra kl. 10.00 til 02.00/23.00. Den utvides til hele 1. etg. under arrangement med 18/20-årsgrense.»

– Ingen kommentar

Driverne bak Kulturinvest AS og Billboard Bandit, Pål Are Sund, Espen Holtan og Fredrik, har hele tiden vært tydelige på at de ønsker å få testet ut sitt konsept i et år. Leiekontrakten er på et år, med oppstart 1. januar 2022. Politikerne har vedtatt at bygningen skal selges.

Halden Arbeiderblad har kontaktet Pål Are Sund i forbindelse med brevet som er sendt ut fra Halden kommune.

Han ønsker ikke å gi noen kommentar til saken.