I vår ble det kjent at Halden kommune er en av tolv kommuner i landet som er valgt ut til å være pilotkommune for Fritidskortet som i 2020 og 2021 skal testes ut i Norge.

Det betyr at Halden kommune får om lag 10 millioner statlige kroner til å dele ut til byens barn og unge, slik at det skal bli enklere for alle å kunne delta på fritidsaktiviteter dette året.

– Helt avgjørende

Dette skriver Tor-Håkon Sundt Nordenhaug, Halden kommunes nye frivilligkoordinator, i et presseskriv til Halden Arbeiderblad.

– At Smart Innovation Norway er med på laget er avgjørende for å få et godt resultat, da de sitter med erfaring og kompetanse, spesielt knyttet til digitalisering og effektivitet i løsningen, skriver Nordenhaug.

I henhold til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er målet med Fritidskortet også at det skal arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet.

Alle barn mellom 6 og 18 år i Halden kan få Fritidskortet. Totalt i Halden utgjør det over 4000 barn og unge.

Målet med ordningen er at flere barn og unge skal få delta i faste og organiserte fritidsaktiviteter.

Rent praktisk så vil utdelingen av den økonomiske støtten skje ved bruk av en nyutviklet app og nettside.

Ifølge pressemeldingen: Den heter Aktiv Fritid, og er en app og nettside spesielt utviklet for barn med nedsatt funksjonsevne, og har tilrettelagt informasjon, og inkluderende kommunikasjon. Applikasjonen utvikles av Halden-firmaet Smart Cognition AS og appen vil være klar til lansering rundt høstferien. I første omgang blir det lansert websider til android og PC, mens det er en egen app for iOS og Apple-produkter.

Hensikten med å bruke en app og webside til dette, er å gjøre det enkelt både for de mange som ønsker å benytte seg av Fritidskortet og for kommunen som skal dele ut støtte til mange.

Det påpekes at Bufdir etterlyser de beste løsningene blant alle kommunene som har deltar i pilotprosjektet; Fritidskortet.

– Vi har løst det på en måte, mens andre kommuner har løst det på andre måter. Vi har sterk tro på vår løsning, men er samtidig bevisste på at det kan oppstå noe uforutsett i denne forsøksperioden.

Godt samarbeid

Prosjektlederne bæres fram av lokale samarbeidspartnere, ifølge frivilligkoordinator Tor-Håkon Sundt Nordenhaug.

– Hvordan vil dere holde oversikt over brukerne av appen?

– Det blir ført statistikk for hvor mange som benytter seg av Fritidskortet. Vår oppgave er å informere om at det finnes, og hvilke aktivitetstilbud som finnes og er godkjent til bruk av Fritidskortet. Så er det opp til lagene og foreningene å lage tilbud som er attraktive og som gjør at barn og unge ønsker å fortsette med de. Vi satser på et godt samarbeid med lag og foreninger i Halden, og at vi sammen løser eventuelt utfordringer, sier Nordenhaug.

Aktiviteter kan starte nå

Selv om den tekniske løsningen ikke er klar enda, kan alle mellom 6 og 18 år i Halden kommune allerede nå trygt delta i organiserte fritidsaktiviteter og vite at de kan få dekket opp til 1000 kroner hvert halvår av ordningen.

Du kan altså allerede nå betale medlemsavgift, eller lignende avgift, og få inntil 1000 kroner tilbakebetalt av Halden kommune når løsningen blir lansert rundt høstferien i uke 40.

Dette er reglene

For å få dekket utgiftene dine må aktiviteten oppfylle noen kriterier:

  • Barnet det søkes for må ha fylt 6 år, men ikke fylt 18 år.
  • Det aktuelle laget/foreningen må ha et tilbud som er godkjent av kommunen.
  • Aktivitetslederen i den aktuelle klubben/foreningen må ha gyldig politiattest.
  • Barnet må ha mulighet til å prøve aktiviteten 2-3 ganger uten å inngå medlemskap.
  • Deltakeravgiften kan ikke øke i denne perioden.
  • Deltakeravgiften kan inneholde treningsavgift, lisens og andre utgifter, men ordningen dekker ikke personlig utstyr som f.eks fotballsko, skøyter, instrumenter.
  • Aktiviteten må også være minimum 10 ganger i løpet av en periode på ca. et halvt år.
  • Du må benytte appen vi lanserer høsten 2020 for å få tilgang på denne støtten.

Ta vare på kvitteringen, eller et skjermbilde av kvittering fra nettbanken din når du har betalt, så vil vi informere nærmere om når du kan få refundert pengene dine. Du trenger ikke bekymre deg for om pengene vil bli refundert så lenge aktiviteten du deltar på oppfyller kriteriene over.

– Er du i tvil om laget eller foreningen der ditt barn er aktivt oppfyller kriteriene, bør du ta kontakt med laget, foreningen eller Halden kommunes frivilligkoordinator. For neste periode, altså våren 2021, ønsker vi ikke refusjoner. Vi ser dog at det er nødvendig dette halvåret.

– Hvordan har dere forberedt dere med tanke på håndteringen av disse refusjonene?

– Det blir litt manuelle håndteringer i starten, men vi jobber med å få en god og automatisert prosess klar,

Godkjente lag/foreninger

For å få støtte gjennom Fritidskortet, må et lag/forening som er godkjent av Halden kommune stå bak fritidstilbudet det søkes om støtte til. For å bli godkjent må laget/foreningen ha sendt inn et kartleggingsskjema til kommunen. Når appen kommer, vil alle de godkjente tilbudene finnes på den.

Følgende lag/foreninger er godkjent for bruk av Fritidskortet:

AJFF

Halden Atletklubb

Halden Skytterklubb

Army Gospel

Halden CK

Halden Speidergruppe

Barn- og ungdomskor

Halden Curlig club

Halden Styrkeidrettslag

Barnesjakkklubben

Halden Håndball

Halden svømmeklubb

Berg IL

Halden Klatreklubb

Halden Tennisklubb

Comet

Halden Kulturskole

Halden VBK

Danseloftet

Halden Kunstforening

Idd skolekorps

Fredrikshalds Turnforening

Halden Padleklubb

Kvik Halden

Fredriksten Bryteklubb

Halden Skiklubb

TTIF Fotball

Gimle IF

Halden Skolemusikkorps

TTIF Håndball