Oppdatering 6. april: På grunn av nye regler om avstand innendørs så er begravelser med inntil 30 gjester flyttet til Berg og Asak kirke, som har større plass enn i Os kapell. Det er fortsatt mulig å gjennomføre begravelser i Os kapell, men da er maks antall tillatte gjester 20.

– Det er rart for alle oss som jobber i Den norske kirke. I krisesituasjoner tilbyr vi alltid åpen kirke, og da er vi ekstra aktuelle for mange. Nå kan vi ikke det. Men vi må prøve å være nære på andre måter, sier Kari Mangrud Alvsvåg.

Hun er prost i Halden og Sarpsborg. Det betyr at hun leder prestetjenesten i de to kommunene og er bindeleddet mellom de lokale kirkene og biskopen i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt.

Etter at koronaviruset førte til strenge restriksjoner på hvordan vi kan leve livene våre i Norge inntil videre, har prosten hatt samtaler med alle prestene og de andre ansatte i kirken i Halden.

– Vi prøver å få ting til å fungere som best vi kan, sier Alvsvåg.

Men det er en lang rekke tjenester kirken ikke får gjennomført i disse dager. Begrensningene gjelder minst fram til og med 26. mars.

  • Alle gudstjenester, møter og andre type samlinger er avlyst.
  • Barnedåper utsettes. Kirken er i kontakt med dem som berøres av dette.
  • Konfirmasjonen utsettes til høsten. Det berører hundrevis av ungdommer i Halden og Aremark.
  • Alle begravelsesseremonier gjennomføres i Os kapell og kun nærmeste pårørende får lov til å være til stede. Begrensningen er satt til maks 30 personer. Men kistene føres til den gravplassen man ønsker.
  • Sørgesamtaler gjennomføres over telefon eller Skype (videosamtale på nett).

– Vi forholder oss lojalt til de nasjonale retningene som pekes ut og er i god kontakt med kommuneoverlegen, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg.

Konfirmasjoner til høsten

Hundrevis av ungdommer i Halden og Aremark har det siste året vært gjennom en konfirmantundervisning i regi av kirken i Halden. I løpet av våren skulle de stå til konfirmasjon. Det lar seg ikke gjennomføre nå.

– Vi jobber nå med å finne nye datoer til høsten i stedet, sier prosten til HA.

Hun er klar over at dette innebærer en praktisk utfordring for en del familier som hadde planlagt konfirmasjonen i lang tid og hadde festlokale klart.

– Vi vil strekke oss langt for å få til et godt tilbud til familiene. Det kan for eksempel innebære at vi kommer med noen ekstra datoer for de familiene det ikke passer for med den planen vi nå legger, forteller prosten.

Alle begraves på Os

En kirkelig seremoni som derimot ikke kan utsettes, er begravelser.

Nå gjennomføres de på Os kapell for å minske smittefaren.

– Vi har konsentrert ressursene våre om Os kapell for at vi skal ha bedre mulighet til smittevern og godt renhold. I tillegg starter dagens første begravelse en halvtime tidligere for at færrest mulig skal måtte treffe hverandre, opplyser prosten.

Normalt er det rundt 12 ukentlige begravelser i Halden.

– Hvordan takler pårørende den spesielle situasjonen rundt begravelser?

– Vi opplever stor forståelse og samarbeidsvilje både med pårørende og begravelsesbyråene. Men det er klart det er utfordrende. Det er veldig trist å ikke kunne delta i en begravelse du gjerne skulle ønsket at du var i. Og de pårørende mister den støtten det ofte er med mange som kommer i begravelsen. Det er krevende, sier prosten.

Tirsdag kveld fikk Halden begravelsesbyrå på plass en løsning for dem som ikke får være til stede i begravelsesseremonien. Dersom de etterlatte ønsker det, kan begravelsen sendes direkte på video via Internett.

Den digitale kirken

Når muligheten for fysiske møter med kirkens ansatte og menigheten forsvinner, tvinges prosten og hennes ansatte til å tenke nytt.

– De ansatte jobber hardt for å være til stede i sosiale medier, på nett og telefon og å bistå folk med praktisk hjelp, forteller prosten.

Kirken har også fått opp en samtaletelefon som alle kan ringe til hvis man trenger noen å snakke med.

– Det går ikke lang tid i helt eller delvis isolasjon før man kan kjenne på nedstemthet og ensomhet. Da er det bare å ringe. Man trenger ikke ha et ønske om å snakke om Gud, for å kontakte oss, sier prosten.

Hun opplever også at de ansatte er kreative i en vanskelig tid. I desember skrev HA om presten Lars Lauvvik Ørland som hadde bygget en pepperkakeutgave av Tistedal kirke. Nå har han flyttet seg over i spillverden.

– Sammen med en del ungdommer bygges nå en versjon av Asak kirke i spillet mine craft. Da er ungdommene sammen i cyberspace i stedet. Det er flott å se hvordan folk bruker sin kreativitet.

Kreativ har også prosten selv vært. Da kirken måtte avlyse alle sine gudstjenester forrige uke, tok hun til Facebook og delte sin bønn. I løpet av kort tid nådde den ut til over 10.000 mennesker og ble omtalt i den kristne avisa Vårt Land.

Her kan du se prostens koronabønn:

Prost Kari Mangrud Alvsvåg ber oss alle nå tenke litt ekstra på dem som trenger støtte.

– Det er viktig at vi som kirke og alle dere andre bruker vår lokalkunnskap om enkeltmennesker som trenger hjelp. Vi har blitt så dårlige til å ringe. Nå må vi overvinne den telefonskrekken og ta opp telefonen. Det å høre en levende stemme blir ekstra viktig i disse dager, sier prosten.