Slik normaliseres samfunnet gradvis i Halden og resten av landet

Slik ser koronaviruset ut. korona. covid-19.

Slik ser koronaviruset ut. korona. covid-19. Foto:

​Regjeringen har laget en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende koronatiltakene. Her er de viktigste endringene.

DEL

Det planlegges en gradvis oppmykning av de mange restriksjonene i samfunnet. Regjeringen har valgt å slippe opp litt mer hver 14. dag. Halden kommune vil følge opp lokalt i tråd med dette.

Her er de viktigste endringene som per i dag er planlagt. I noen tilfeller har Halden kommune behov for å kommentere endringene. Kommunens kommentarer finner du i kursiv ved det enkelte punkt.

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.

 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller. Halden kommune: Kommunen vil lage nødvendige rutiner for bruk av idrettshallene før disse kan åpnes. Dette vil likevel skje snart. Kommunen vil ta kontakt med idretten om dette.

 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. Halden kommune: Vær oppmerksom på at det kan være brudd på forpliktelsene man har overfor arbeidsgiver bevisst å påføre seg karantene som hindrer at man kan utføre jobben sin i Halden kommune.

 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.

 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken. Halden kommune: Kommunen vil fortsatt ha en del ansatte på hjemmekontor, men iverksetter en gradvis retur til ordinære arbeidsplasser. Det vil kunne være variasjoner av hvordan tilstedeværelse organiseres fra arbeidsplass til arbeidsplass i kommunen. Ansatte vil få informasjon internt.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig. Halden kommune: Elever på 5. – 10. trinn ved Halden kommunes skoler starter opp igjen på skolen torsdag 14. mai. Egen informasjon om dette finnes her.

 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20. Halden kommune: Informasjon om Halden kommunale kompetansesenter (HKK) vil bli publisert tidlig i uke 20.

 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.

 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.

 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.

 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte. Halden kommune: Følg med her for å se veileder når denne er klar.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering. Halden kommune: Kommunen planlegger å tilby serveringsbransjen egen informasjon for å bidra til å skape forståelse for hvilke krav som stilles til bransjen.

 • Fornøyelsesparker kan åpne.

 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming. Halden kommune: Kommunen vil gå i dialog med Halden Idrettsråd og Halden svømmeklubb med tanke på åpningen for idrettslag.

 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.

 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.Artikkeltags