Før påske gjorde regjeringen det kjent at barnehager i Norge kan åpne opp igjen fra 20. april og senest 27. april.

Følger nasjonale føringer

Etter en lang periode der barna har vært hjemme, forstår vi i Halden kommune at mange er usikre på hvordan en oppstart kan gjennomføres på en trygg måte. Halden kommune har ikke et enkelt svar på det i dag, men vær trygg på at vi er like opptatt av smittevern som dere. Vi skal følge de føringene vi får fra nasjonale myndigheter nettopp for å sikre at alt vi gjør skal være så trygt som det er mulig å få til både for barn, foresatte og ansatte.Her er en foreløpig tidsplan for hva vi gjør og hva du kan vente deg av informasjon fra oss i tiden som kommer.

  1. Denne uken starter vi med planleggingsmøter mellom styrerne i de kommunale barnehagene og kommunens administrasjon for å kartlegge alt vi må få avklart før oppstart. Kommunalavdelingen har også dialog med de private barnehagene som ønsker dette.
  2. Regjeringen har lovet å lage gode konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte. Dette er verktøy for alle som jobber i barnehagene. Disse skal brukes i hele Norge for å sikre at ansatte ikke er i tvil om hvordan man skal unngå smittespredning. Dette er noe nasjonale myndigheter har måttet jobbe med i påsken og regjeringen har lovet at dette skal være klart for barnehagene senest torsdag 16. april. I Halden kommune følger vi nøye med for å få tilgang på denne informasjonen så raskt som mulig.

  3. Så snart vi mottar disse veilederne vil det være nødvendig både for kommunens administrasjon og barnehagenes styrere å bruke noe tid på å sette oss inn i dette. Vi må finne konkrete løsninger for våre barnehager basert på de nasjonale føringene som blir gitt. Halden kommune vil derfor ikke kunne informere foresatte umiddelbart når veiledningen er klar.

  4. Så raskt vi kan vil øvrige ansatte i de kommunale barnehagene få informasjon om hvordan de skal løse sine oppgaver. Dette vil komme via styrer. Kommunen vil dele relevant informasjon med de private barnehagene, men det er opp til den enkelte barnehage å informere sine ansatte.

  5. Så raskt vi kan vil foresatte som har barn i de kommunale barnehagene få informasjon. Dette vil komme via styrer. Kommunen vil dele relevant informasjon med de private barnehagene, men det er opp til den enkelte barnehage å informere foresatte til sine barn.

  6. Tidspunkt for når ansatte og foresatte kan få informasjon (punkt 4-5) avhenger av når regjeringen leverer sin veiledning (punkt 2). Dersom dette ikke er klart før sent på torsdag, vil kommunen trenge fredagen og trolig en del av helgen til å gjøre nødvendige forberedelser før vi kan dele konkret informasjon.

  7. Er det omfattende tiltak som skal på plass, kan det tenkes å påvirke hvilken dag barnehagene åpner. Åpning av barnehagene skjer tidligst mandag 20. april, men regjeringen åpner også for at det kan skje senest 27. april. Halden kommune vil åpne så raskt vi klarer å sikre at alle nødvendige sikkerhetstiltak er på plass. Dette vil vi gjøre kjent når vi vet det.

Betaling for barnehageplass

Halden kommune gjør oppmerksom på at når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass.