Den omfattende ombyggingen av Halden helsehus startet høsten 2020. Fra mandag i neste uke fylles lokalene opp igjen.

Innflytting

Halden kommune melder i en pressemelding at det blir innflytting for avdeling for aktivitet og mestring, administrasjon og serviceteam, enhetsleder samt legetjenester - kommuneoverleger mandag 10. oktober.

Tirsdag 11. oktober flytter avdelingene lindring og korttid inn etter klokka 17.00.

Onsdag 12. oktober flytter rehabilitering og korttid inn fra klokka 09.00 og ut over ettermiddagen. Legevakten flytter inn fra klokka 09.00. Kommunelegekontoret i Jacob Blochs gate 4 flytter inn fra klokka 11.00. Legekontoret skifter da navn til Stangeberget legesenter. Vaksinasjonskontoret flytter inn fra klokka 11.00.

Torsdag 13. oktober er det Kommunale akutte døgnplasser og korttid sin tur fra klokka 09.00.

Verdt å merke seg

Stangeberget legesenter stenger klokka 11.30 tirsdag 11.10 og holder stengt hele onsdag 12.10.

De åpner igjen torsdag 13.10 på det nye helsehuset med vanlige åpningstider.

Halden medisinske senter er vikarer denne tiden.

Halden og Aremark legevakt styrker bemanningen og vil holde åpent som vanlig under flyttingen. De er i gamle lokaler frem til klokka 15.45 onsdag 12.10 og svarer på telefon som vanlig.

Fra 15.30 den 12.10 vil de være på plass i sine nye lokaler i Kjærlighetsstien 28.

Legevakten minner om at hvis det haster veldig er det 113 som gjelder. Ring gjerne legevakten på 116117 før du kommer. Dette for at de skal kunne gi best mulig hjelp.

Her vil de holde til

Hovedinngangen:

Avdeling for aktivitet og mestring – 1.etasje (fysioterapi, ergoterapi, syn- og hørselskontakt, hverdagsmestring og kreftkoordinator).

Sengeavdelinger for korttidsopphold – 2, 3 og 4.etasje (kommunale akutte døgnplasser (KAD), korttid, rehabilitering og lindrende plasser).

Legetjenester – 1. etasje.

Inngang på sydsiden av bygget:

Halden og Aremark Legevakt

Stangeberget legesenter

Vaksinasjonskontor

Parkering

Parkering for besøkende og pasienter er på det øverste parkeringsdekket i P-huset foran helsehuset.

Det er også noen parkeringsplasser utenfor inngang til legevakt og legesenter.

Det er parkeringsautomater ved begge parkeringsområdene. Underetasjen i P-huset er for ansatte på helsehuset.

Digitale helseverter på helsehuset

I vestibylen på det nye helsehuset og i legevakt/legesenter/vaksinasjonskontor, vil besøkende finne en digital helsevert.

– Av erfaring, vet vi at det er vanskelig å finne frem til den personen man skal besøke. Om du skal besøke en pasient eller et helsepersonell, fyller du inn navn/personalia på personen og helseverten viser deg hvor du skal gå ,og/eller ber deg vente til den ansatte kommer og møter deg. Helseverten har også opplysninger om drosje og kollektivtransport, opplyser enhetsleder Solfrid Ramdal.

Karrestad

Fysioterapitjenesten (Avdeling for aktivitet og mestring) vil fremdeles benytte treningssalen i underetasjen på Karrestad for gruppetrening.

Det vil komme egen informasjon om dette til aktuelle brukere.

For epostadresser og telefonnummer til de ulike helsetjenestene på helsehuset, vises det til kommunens hjemmeside: https://www.halden.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/