Samtidig minner 17. mai-komiteen sine sambygdinger om å laste ned sanger.

Det blir bil-tog

Som i fjor blir det et bil-tog, med utdeling av is til barna gjennom bilvindu ved rådhuset.

Slik ser programmet ut:

Kl. 11:45 Samling ved kirken

Bekransning av bautaen over Eidsvollmannen Ole Svendsen Iglerød.

Tale for dagen ved Marte Espelund SandeAndakt ved Sven Giljebrekke.

Kl. 12:10 17. mai bil-tog

Det kjøres i bilkortesje i sakte fart med full musikk til Fosbykollen sykehjem.

Alle oppfordres til å pynte bilene, tute mye og lage et morsomt 17. mai-bil-tog.

Rekkefølge på bilene: Brannbil, Lyd-bilen, deretter følger personbilene på. Underveis stoppes det ved rådhuset for utdeling av is.

Fosbykollen sykehjem

Bilkortesjen ankommer Fosbykollen, og bilene parkerer ved skolen og sykehjemmet.

Det er samling ved flaggstanga foran Fosbykollen sykehjem.

Tale til de eldre ved elevrådsleder, Ørjan Linnerud Norum.

Der synges Ja vi elsker.

Taler og musikk kringkastes på FM-nettet 100MHZ, slik at det er mulig å følge dette fra bilradio.

– Husk å laste ned sangene også. Vennlig hilsen 17. mai komiteen, skrives det på kommunens hjemmeside.