Gå til sidens hovedinnhold

Slaget om Halden tingrett

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager pågår det viktige forhandlinger for Halden i Stortingets korridorer. Skal den såkalt ”frivillige” sammenslåingen av tingrettene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss vrakes sammen med resten av regjeringens tingrettsreform?

I skrivende stund er spørsmålet uavklart, og trolig er flere partier i tenkeboksen.

Den direkte årsaken til tingrettsreformens havari er at Fremskrittspartiet i forrige uke skiftet side og gikk sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet, SV og Rødt for å si nei til reformen. Dermed unngår vi sammenslåing av de mange tingrettene rundt om i landet. Men hva med Halden og Østfold?

For Halden, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg er det foreslått en såkalt ”frivillig” sammenslåing. Sorenskriverne har fått med seg fagforeningen Parat og har anbefalt for Domstoladministrasjonen at byene skal ha en felles tingrett. Dommerne og advokatene har vært i mot, og blant Haldens politikere har det siden planen første gang kom opp vært unison motstand mot prosjektet. Halden kommune har nylig levert en særdeles skarp høringsuttalelse om domstolssentraliseringen. Vi har opplevd en manglende demokratisk medvirkning som har vært symptomatisk for hele tingrettsreformen.

Tingretten har betydning for langt flere enn de ansatte, og derfor er det viktig at også menneskene rundt tingretten involveres i prosessen. Retten er en samfunnsinstitusjon der brukerne og demokratiets interesser bør stå i sentrum.

Det ligger i sammenslåingsplanene at det med tiden skal bygges et felles tinghus i Østfold. Halden har vært frampå og har foreslått at dette i så fall bør ligge i Halden – her har vi Svinesund, og her har vi Halden fengsel. Det har vist seg svært vanskelig å overbevise om Haldens fortrinn. Tvert i mot er det sentraliseringens tyngdekraft som gjelder – man ser også i Østfold i retning hovedstadsregionen, og da taper Halden.

Med Norges største grenseovergang og et av landets største fengsler, i tillegg til et befolkningsgrunnlag på godt over 30 000 mennesker, har Halden åpenbart et svært godt utgangspunkt for å beholde en selvstendig tingrett, langt bedre enn hva tilfellet er for mange av de tingstedene som nå reddes som følge av at reformen skrinlegges. Derfor håper Senterpartiet at de øvrige partiene på Stortinget ser sammenhengen mellom vrakingen av tingrettsreformen og en reversering av den såkalte ”frivillige” sammenslåingen i Østfold. Rettsvesenets troverdighet er avhengig av gode, demokratiske prosesser, og det er viktig å se helheten.

Kommentarer til denne saken