Skyhøye mobbetall på Halden-skolene:– Det har vært mye for elevene de siste årene

Over 13 prosent av Halden-elevene som har svart på Elevundersøkelsen sier de blir mobbet på skolen flere ganger i måneden. Det er over dobbelt så mye som i fjor, og nesten dobbelt så mye som landsgjennomsnittet.