De 31 tomtene ligger i skråningen fra sykkel- og fotballbanen og med utsikt mot Skriverøya, Iddefjorden og til Sverige.

– Innen Sofienberg-området kan det bygges enten frittliggende eneboliger eller to- til firemannsboliger i to områder med konsentrert bebyggelse, sier daglig leder Ronny Grimsrud i Erling Grimsrud AS.

Utbygging i full gang

Prosjektet er tegnet av COWI. Oppmåling av tomter og priser fastsettes ikke før feltet ferdigstilles i slutten av året eller i begynnelsen av 2016.

– Vi bygger helt ferdig med grøntområder mellom veier og i skråninger. Da starter salget av tomtene etter prinsippet først til mølla. Det er allerede bra etterspørsel, ettersom vi jevnlig mottar forespørsler fra interessenter, opplyser Grimsrud.

Klinete

Erling Grimsrud AS startet arbeidene i fjor høst.

– Selv om det er mye sand i grunnen, så har det vært klinete i perioder med mye nedbør.

Nå er anleggsvirksomheten i full gang. 70 000 kubikk med masse er flyttet og det er foretatt komprimering av grunnen. Nå holder vi med på anleggsarbeid av vei, vann og avløp, forteller Ronny Grimsrud.

Satser på vinteren

VA-anleggene blir koblet til det nye kommunale vann- og avløpsnettet i området. Omtrent 60 prosent av staben er opptatt med å opparbeide det nye boligområdet på Idd.

– Her er det for tiden 12 ansatte og seks til sju maskiner er i sving. Vi har valgt å satse nå i vinter, ettersom det blir mye annet å gjøre til våren.

Utsikt til fjorden

Grimsrud opplyser at det vil bli to veier i Sofienbergområdet. Den øverste veien vil ha snuplass i enden, men den nedre veien vil bli åpen for gjennomgangstrafikk.

– Mellom veiene vil det bli tomter i rekker og i trappevise områder. Fra alle boligene vil det bli utsikt utover Iddefjorden. Det vil være mulig å bygge med sokkeletasje, sier han.

Helt øverst i skråningen mot sykkel- og fotballbanen vil det bli satt opp en mur.

– Den vil bestå av Iddefjordgranitt, ettersom området her var sentralt for granittvirksomheten. På neset ved fjorden lå hovedkontoret til selskapet Brookes Granit, sier Ronny Grimsrud.

Tennis og basket

Han forteller at det vil bli tilrettelagt for bading i området. Det vil også bli muligheter for å få tilgang til båtplass gjennom velforeningen.

Dessuten er det kort vei til friområdet Ystehedeneset og til Skriverøya. Det er tennisbane i området og velforeningen skal bygge basketballbane og sandvolleyballbane, sier han.

Erling Grimsrud AS har kjøpt den tidligere HV-bygningen på Ystehede.

– Den brukes nå til arbeidsbrakke og kombinert anleggskontor og spiserom. Det er ikke bestemt hva vi skal bruke HV-brakka til, når vi er ferdig med å opparbeide og legge ut tomtene i Sofienberg-området til salg, sier Ronny Grimsrud.