Forunderlig at det plutselig har oppstått en mobilisering mot rusreformen? Enkelte politikere har brukt terskelverdiene i rusreformen som renspikka skremselspropaganda.

Det er fullstendig tatt ut av sin sammenheng når Sylvi Listhaug kommenterer følgende til NRK; – Skrekk og gru. Dette vil være helt uansvarlig. Jeg synes det er helt vilt at man i fullt alvor mener at folk skal kunne gå rundt med rundt 300 doser på seg til en verdi av 20.000 kroner.

Bare definisjonen av doser forteller meg om mangel på kunnskap. Hvordan man klarer å få 75 rusdoser ut av 5 gram heroin, er rett og slett villedende. Effekten av rusdoser er i utgangspunktet svært varierende fra person til person. Kvalitet og hvor langt man er i avhengigheten, og/eller om man injiserer eller røker stoffet, er svært viktige faktorer.

I mine dårligste dager i livet, kunne jeg lett injisere 5 gram i løpet av tre dager. Ofte kunne man dele grammet i 2–3 doser, særlig for oss som hadde utfordringer med blodårene. Den gang utgjorde 5 gram 10–15 rusdoser for meg, som faktisk er langt under hva Sylvi Listhaug framstiller i mediene.

Jeg er også forundret over hvordan man kan få 63 rusdoser ut av 5 gram med kokain eller 28 doser ut av samme mengde amfetamin? Hvis man har beregnet rusdoser ut ifra 100 % renhet, så må jeg opplyse om at en slik kvalitet ikke finnes på gata, hvor det meste er utblandet med noe dritt. Kjenner meg overhodet ikke igjen i hvordan enkelte politiker framstiller hverdagen til rusavhengige. Har lyst til å bruke et forslitt uttrykk som «fake news» om hele intervjuet.

Jeg blir oppgitt når jeg i dag leser forsiden av Klassekampen. Der står Kjersti Toppe, som er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, og inviterer til forlik i Stortinget. – Når målet er å hjelpe en liten del av befolkningen som har rusproblemer, er det unødvendig og farlig å avkriminalisere narkotika for alle, sier hun til avisa.

Hvis jeg skal bruke samme retorikk og argumentasjon som henne, da kunne man sagt; – Det er over 200.000 alkoholikere i Norge, derfor burde alkohol kriminaliseres, det kan fort bli farlig for alle? Vet ikke hvor mange som hadde stemt Senterpartiet etter et slikt lovforslag?

Det er trist at enkelte prøver å skrote den viktigste sosialreformen som nå er presentert av regjeringen. Jeg ser at «skrekkpropagandaen» og at KrF, som er motstander av reformen, har fått sin innflytelse på rusreformen. Nå har regjeringen gått fra utvalgets anbefalinger om en terskelverdi på 5 gram til 1 gram. Folk flest tenker kanskje at det er helt greit, mindre narkotika er jo bra?

Ved en slik lav terskelverdi, vil det være mange rusavhengige som fremdeles er kriminelle. Nå kan man ikke kjøpe en «femmer», som er mye rimeligere enn å handle gram. Når ting blir dyrere, så må man utføre mer kriminalitet, er det en ønsket effekt?

Jeg mener det er moralsk forkastelig å straffe mennesker for hva de putter i sin egen kropp. Særlig når vi konsekvensetisk har godkjent alkohol som et legitimt rusmiddel. Til informasjon er hvert 20. dødsfall i verden relatert til alkohol. Det er flere enn tuberkulose, aids og vold til sammen. Det blir også dobbeltmoraliserende å hevde at man ønsker forbud for å beskytte barn og unge, for slike ønsker har også jeg, men ønsker ikke at de skal straffes som kriminelle, fordi man i sin ungdommelighet prøver cannabis eller andre narkotiske stoffer. Dumt, ja, men ikke kriminelt!

Jeg håper politikerne på Stortinget vil lytte til anbefalinger fra Riksadvokaten, Psykologforeningen, Fellesorganisasjonen, FN, WHO, Sykepleierne, Landsforeningen for sosialt oppsøkende ungdomsarbeid og mange flere, deriblant Kirkens Bymisjon, min arbeidsplass. I høringssvaret fra Kirkens Bymisjon om terskelverdier skriver organisasjonen følgende:

«Utvalgets forslag til mengde narkotika som kan innehas til eget bruk, har blitt møtt med kritikk. Vi ser det som viktig at borgere kan inneha rusmidler til flere dagers bruk, og at det må være en god margin for hvilke mengder som skal unngå straffereaksjon. Slik ivaretas rettssikkerhet og forutberegnelighet.»

Skal vi få til en «edruelig» rusreform i Norge, kan vi ikke vektlegge skrekkpropaganda fra enkelte politikere. Det er veldig ødeleggende og helt på trynet, for å bruke et gammelt uttrykk!