En hyllest til skolen

Atle Sommerfeldt. Biskop i Borg

Atle Sommerfeldt. Biskop i Borg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Innhogg

I forbindelse med skolestart vil jeg berømme og løfte fram alle lærere og foreldre som bidrar til at skolens klassiske dannelsesprosjekt med å utvikle «gagns mennesker» lever hver eneste dag i skolen og har bidratt avgjørende for at vi har kommet så langt i å skape lokalsamfunn der alle er med. I tider hvor vi ser oppblussing av nasjonalsjåvinistiske ideer er skolen en grunnleggende viktig aktør og arena.

I læreplanens generelle del heter: «Synet på menneskeleg likeverd og vørnad er ein spore til stadig på nytt å sikre og utvide fridommen til å tru, tenkje, tale og handle utan skilje etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsynet er ei varig kjelde til endring av samfunnet for å betre menneska sine kår.»

En av de mest samfunnsforandrende tiltak Den norske kirke er ansvarlig for i det norske folk, er innføringen av allmenn skolegang for alle uansett bosted, sosial klasse og betalingsevne. Mange andre krefter har bidratt til at skolen i dag fremstår som det aller viktigste stedet for inkludering på tvers av skillelinjer i det nye og mangfoldige Norge. Bare de siste 50 årene har vi sett hvordan skolen har utviklet seg ved å gi språklige minoriteter rom, mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheter til å delta i fellesskapet og ved å legge til rette for ulike tros- og livssyn.

Jeg har i disse drøye fem årene som biskop besøkt mange skoler og møtt tusenvis av elever og hundrevis av lærere. I disse møtepunktene har jeg blitt imponert over elevenes refleksjonsnivå, akseptering av mangfold og lærernes sterke engasjement. Jeg har blitt imponert over hvilken evne skolene viser til å fange opp og omfavne mangfoldet i livssyn, legning, funksjonsevner, og til å gi mangfoldet et språk og en praksis som elevene kan forholde seg til.

Skolens dannelsesprosjekt har i kritiske faser av norsk historie vært den avgjørende aktør i utviklingen av den norske samfunnsmodellen. Tilsvarende ser vi er tilfelle i de andre nordiske land, tydelig forskjellig fra de lagdelte og segregerte skolesystemene i f.eks. Storbritannia og USA. Men denne sentrale rollen i nasjonsbyggingen må ikke forføre oss til nasjonalsjåvinisme slik vi også har sett tilløp til, først og fremst i Nasjonal Samlings forsøk på skolereformer under krigen.

Det finnes forsøk også i dag på å knytte skolens historiske og aktuelle forankring i det kristne og humanistiske verdigrunnlaget til et slikt nasjonalsjåvinistisk prosjekt. Dette betyr at mennesker med annen etnisitet og religion med dertil hørende kulturelle særtrekk sees på med stor skepsis og gis så lite rom for å uttrykke sin identitet som mulig. En slik måte å tenke skolens verdigrunnlag står uten tvil i skarp motsetning til skolens kristne og humanistiske verdiforankring.

Denne kristne kulturarven og de kristne verdiene kan aldri bære et nasjonalsjåvinistisk prosjekt. Denne arven er i sin kjerne inkluderende og kan derfor ikke anvendes ekskluderende i møte med andre mennesker og kulturer. Det er helt grunnleggende i denne arven at alle mennesker er bærer av Guds bilde og er likeverdige. Vi tilhører som mennesker én familie og én slekt. Denne slekten er kulturelt og etnisk svært mangfoldig. Derfor er regnbuen som Gud ga Noah et uttrykk for Guds trofasthet. Regnbuen kan sees av alle og den skjønnhet består nettopp i at lyset og vannet brytes i ulike farger. Og fargene er en del av samme regnbue, det er ikke en regnbue for hver stamme og hver religion.

Å danne «gagns mennesker» i Norge i dette århundre betyr at barna må ledsages inn i det store menneskelige fellesskapet som omfatter alle nasjoner og folkeslag. I det fellesskapet skal vi leve i forsonet mangfold og i trygghet støtte hverandre og utfordre hverandre. Skolens grunnleggende betydning for dette fellesskapet er helt avgjørende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags