Dette håndtrykket mellom Aps Elisabeth Giske og Høyres Roar Lund «made my day» forleden, for å følge opp redaktørens fremmedspråklige linje.

Jeg tipper, som utenforstående, uten detaljkjennskap til forholdet mellom de stridende i kommunestyresalen, at dette må ha vært det viktigste håndtrykk (det eneste?) på uminnelige tider mellom partene.

Høytida trenger mer engelsk: «Peace in our time», uten øvrige paralleller til verdenshistorien.

Litt spøk er dette, men også veldig alvorlig: Aps nye (delvis) feiekoster har kastet seg rundt og er sterkt innstilt på å samarbeide.

Dersom partene finner fram til ytterligere, tilsvarende punkter av spesiell viktighet for Halden, og blir enige, har man krysset en barriere.

Vi må nøkternt sett kunne stille oss avventende, kanskje tvilende, ettersom Ap har mer å bevise enn posisjonen i dagens situasjon, slik undertegnede ser det. Vil de nye kostene få albuerom og frihet til å legge om stilen?

Vil de klare å fri seg fra «fortida» som fortsatt vil ønske innflytelse? Dette er det viktigste punktet hva angår Aps handlinger framover.

Hva angår posisjonens rolle i «nye Halden», er den også krevende.

Det er ikke mye tid å miste på å snakke forbi hverandre. Bemanningsspørsmålet blir en bøyg hvor det er vanskelig å se noe alternativ til posisjonens linje.

Av totalbudsjettet går 90 % til lønninger, og fredning av denne posten mot reduksjoner etterlater seg små muligheter via de resterende 140 millioner til å dekke øvrige behov.

Her har Ap gått veldig hardt ut, og bør ha noen veldig gode svar/modeller for å følge opp sine vyer. Hvis ikke, vil nok dette skjære seg. Da er man ikke lenger innenfor «det muliges kunst» som politikk skal være.

Så litt om Halden Arbeiderblads rolle: Lederen den 9. mai var ikke noe godt bidrag til oppmyking.

At et «skjørt, bitte lite flertall ikke vil samarbeide», er et veldig useriøst utsagn fra HA. «It takes two to tango». Det har redaktøren fortalt oss tidligere.

Men den dansen «gamle Ap» har dyrket i ganske lang tid er heldigvis vanskelig å lære.

Kanskje «nye Ap» er mer musikalske og rytmebevisste? Jeg tror viljen er der, og den bør posisjonen ta på alvor og gi en sjanse. HA også!