(Siste)

I løpet av de siste fem årene har foreldre måttet gå til det skrittet å politianmelde nesten 100 mobbesaker i skolen. Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) reagerer.

– Det gjøres ikke nok. Derfor må både skoleledere og kommunen som eier, samt vi fra statens side, gjøre alt for å bidra til et inkluderende og godt skolemiljø, sier Gudmundsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Systematisk arbeid

I 2012 og 2013 ble elleve mobbesaker anmeldt. De tre siste årene er det anmeldt mer enn 20 mobbesaker årlig, mens det så langt i år er anmeldt ti saker, ifølge Aftenpostens tall.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Vårt fremste mål må være at ingen elever skal oppleve å gå med en klump i magen på skolen, mener Gudmundsen.

– Det må daglig jobbes systematisk og målrettet i skoleverket. For å gi barna en god skolegang uten mobbing, må vi være foroverlente i møte med denne problematikken, sier han.

Etter at Stortinget vedtok flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø tidligere i år, har nå skolen en plikt til å gripe inn med én gang. Ansvaret er tydelig plassert hos skolen, og det er fare for bøter om man ikke følger opp.

– Vi har gjort grep i stortingsperioden som nå ligger bak oss.  Forhåpentlig vil vi se en bedring framover nå, sier Gudmundsen, og viser blant annet til den lovfestede nulltoleransen mot mobbing og ordningen med regionale mobbeombud.

Vårt fremste mål må være at ingen elever skal oppleve å gå med en klump i magen på skolen.

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre

 

– Regjeringen har mer enn doblet bevilgningene til kampen mot mobbing. Vi kan ikke ha en vente og se-holdning. Dette er et felt som krever systematisk oppfølging hele tiden,  sier Gudmundsen, som er inne i sin andre periode i utdanningskomiteen på Stortinget.

Ikke et pengespørsmål

– Vi blir født med et ulikt utgangspunkt. Derfor må vi lete etter små signaler. Vi må se hele barnet - det være seg i skolegården, på fotballtrening eller i en annen fritidsaktivitet. Dette er ikke et spørsmål om penger, men et spørsmål om systematisk bevisstgjøring, sier han.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet sier til ANB at rutinene i kjølvannet av mobbeloven er i ferd med å bli kjent.  Fylkesmennene har så langt mottatt 157 mobbesaker etter at loven ble innført 1. august, ifølge tall fra Kommunal Rapport.

– Det aller viktigste skjer på skolen hver dag når lærere og elever jobber for et godt læringsmiljø som er fri for mobbing. Trygge elever mobber ikke, sier Skyvulstad. (ANB)