Halden kommune har sendt ut et varsel til kommunens skoler og barnehager søndag kveld om stenging på mandag og tirsdag.

Sårbare barn og barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, skal som under hele perioden, også ha ivaretakelse under stengningen.

Etter at det tidligere i dag ble bekreftet at det muterte viruset er funnet i Halden, så er det nå en svært uoversiktlig smittesituasjon i Halden kommune.

Det er nå nødvendig at en får full oversikt over situasjonen, og kommuneoverlegen har i kveld drøftet med nasjonale myndigheter hvilke tiltak en bør igangsette i kommune for å få den nødvendige oversikten over utbruddet.

Det er svært viktig at vi en får oversikt og at en klarer å slå ned utbruddet.

Det vil i løpet av de neste to dagene komme ytterligere avklaringer og informasjon om hva som skal skje i resten av uka.

HA kommer tilbake med mer.