FAU-leder ved Idd skole, Torill Pedersen, lover at det vil synes både i kommunestyresalen og i høstens valg, om ikke nye Idd skole blir bygget innen 2017, slik politikerne har lovet.

Lærerne ved skolen gikk også nylig ut i avisa og sa de følte seg glemt og lurt.

– Ulidelig venting

Mandag kveld traff HA tre meget frustrerte foreldrerepresentanter for skolene i Halden. Alle har fokus på nye Idd skole.

– Kommunalt foreldreutvalg (KFU) har fattet et vedtak om at nye Idd skole skal prioriteres, foran Strupe, Hjortsberg og ny sentrumsskole. Men skal nye Idd stå ferdig i 2017, slik vi har blitt lovt, må det skje noe snart.

 –  Denne ulidelige ventingen vi nå er midt oppe i, har fått et velfylt beger til å flyte over.

Kai Hagali, Torill Pedersen og Jørn Gundersen-Fredriksen nærmest snakker i munnen på hverandre når de ramser opp hva som er årsaken til den store frustrasjonen ved gamle Idd skole. (Øberg).

Det er foreløpig ikke satt av penger til bygging av den nye skolen.

Mange grove feil

– Ikke nok med at vi måtte gjennom en tøff og unødvendig flytteprosess til Asak for fire år siden.

– Da Iddevang og Øberg ble slått sammen ble det begått grove feil fordi ingen lovlige prosesser i arbeidsmiljøloven ble fulgt.

– Og nå, da vi valgte å bruke 40.000 kroner av egen lomme på inneklimamålinger, gjorde vi det for å dempe den store uroen ved skolen.

– Ny Idd skole skal bygges ved Risum ungdomsskole, ikke her på Øberg. Vi tror at 7.500 foreldre står samlet om det nå.

Det vil sikkert merkes i valget til høsten, og det blir sikkert folksomt i kommende kommunestyremøte, der skoleplanen skal opp.

Elevene får hodepine

Torill Pedersen forteller at de fleste elevene ved den gamle, utslitte skolen klager over hodepine og magetrøbbel etter en dag på skolen.

– Hvis inneklimaundersøkelsen viser at det er helsefarlig å gå på den gamle skolen. Hva gjør dere?

– Det vil jeg ikke si nå, annet enn at det er viktig å vite. Den forrige inneklimaundersøkelsen fikk vi aldri innsyn i, men ble bare fortalt at alt var innenfor grensene, sier Torill Pedersen.

Ny skole vil lønne seg

Kai Hagali har regnet på at ved å bygge en ny Idd skole så vil det lønne seg for kommunenes driftskostnader.

– Driftskostnadene til Øberg var på 1,6 millioner, Folkvang på 1,4 mill. og Iddevang på 855.000. Til sammenligning er nye Risum ungdomsskoles drift på 2,4 mill.

Vi forutsetter at kommunen selger de tre gamle skolebygningene, tar opp et langsiktig lån og bygger nytt. Da blir dette lønnsomt.

Les også: Langt fram for ny Idd skole

Les også: undefined

Les også: undefined

Får svar i april

Skolesjef i Halden, Jane Short Aurlien, skjønner at foreldre på Iddesiden er utålmodige og innrømmer at den nye skoleplanen har tatt lang tid.

Likevel kan hun ikke love noe svar før etter påske. Det vil si et godt stykke ut i april.

– Skoleplanen skal opp i Hovedutvalget i april, kommer til formannskapet i mai og til kommunestyret i juni. Men allerede etter at saken har vært oppe i hovedutvalget vil det bli gitt visse føringer på hva som vil skje.

Da kan det være mulig å gi noen svar til de som har ventet på det.

Innrømmer lang ventetid

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– En tverrfaglig gruppe har jobbet fram et forslag som tar for seg en helhetlig vurdering av hvor skoen trykker mest og hva som bør prioriteres. Vi har sett på hvor de store pressområdene i Halden kommer.

 Altså der folk skal bo i framtida. Dette er sett i sammenheng med sentrumsplanen. Det har vært en utfordrende jobb.

– Har prosessen tatt for lang tid eller er dette ordinært?

– Siden Nor-Konsult kom med utredningen har det gått lang tid og jeg skjønner frustrasjonen til foreldrene.

Kan Idd bli utsatt?

– Kan Idd bli utsatt hvis det konkluderes med at Strupe og Hjortsberg bør prioriteres? Eller at det bør bygges en ny skole i sentrum først?

– I forslaget vil det bli lagt vekt på at det faktisk er fattet to vedtak om Idd. At det i Hovedutvalget i 2014 ble bestemt at Idd skal bygges og at det er satt av 500.000 til et forprosjekt.

Men jeg vil ikke forskuttere noe. Det er politikerne som til slutt vedtar hva det skal satses på.
 

Røper intet

– Kan de 500.000 til et forprosjekt på Idd brukes før et vedtak i kommunestyret?

– Det vil også bli undersøkt etter at planen er lagt fram.

– Kan du allerede nå røpe hva som blir konklusjonen i skoleplanen?

– Nei, jeg vil ikke si noe om det nå. En uke før hovedutvalget vil politikerne få planen, og først etter dette kan det være mulig å si mer om hvordan skolestrukturen i Halden skal se ut i åra som kommer, sier Jane Short Aurlien.